Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

17. 5. 2017

Inovační vouchery pomohou podnikatelům

O více než milion korun kraj navýšil Regionální inovační program. Pro žadatele, podnikatelské subjekty na území Libereckého kraje, jsou v letošním roce k dispozici celkem tři miliony. Vyhlášení programu, který má posílit inovační aktivity podnikatelů, odsouhlasila na včerejším jednání Rada Libereckého kraje.  Schválit jej musí ještě krajští zastupitelé na jednání 30. května.

„Tento program je určený na posílení ekonomické prosperity regionu. Znalosti akademického a výzkumného sektoru by se díky němu měly přenést do praxe podniků. Smyslem je navázání spolupráce mezi podnikateli z Libereckého kraje a vysokými školami či výzkumnými institucemi v České republice,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

„Podpora je poskytována formou inovačního voucheru, finančního příspěvku. Ten příjemci dotace, podnikatelé, následně využijí na nákup služeb a realizaci společných projektů,“ dodává hejtman Martin Půta. Od výzkumné instituce tak mohou získat například laboratorní a měřící zprávy, návrhy prototypů, funkčních vzorků, softwarové aplikace, materiálové studie, grafické návrhy designu, technologické, metodické či procesní postupy apod.

„Po zkušenostech z loňského roku, kdy celkový objem předložených žádostí více než dvojnásobně převyšoval alokaci vyhlášeného programu, jsme jej navýšili o více než 1 mil. Kč,“ říká hejtman.

Žádosti o poskytnutí dotace je možné zasílat od 1. 7.2017 do 27. 9. 2017. Maximální výše dotace činí 200.000 Kč. Finanční dotace je poskytována v režimu de minimis.

S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na Ing. Evu Benešovou (tel. 485 226 323, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz.) Veškeré informace k vyhlášenému programu naleznete na http://dotace.kraj-lbc.cz/.

Rok

Celková alokace

Počet

předložených

žádostí

Počet

podpořených

projektů

Požadovaná částka

Přiznaná dotace

2012

1 500 000,00 Kč

9

7

1 187 200,00 Kč

947 200,00 Kč

2013

1 740 710,00 Kč

19

7

4 467 090,00 Kč

1 740 710,00 Kč

2014

1 400 000,00 Kč

13

10

1 376 400,00 Kč

1 067 400,00 Kč

2015

1 432 000,00 Kč

7

6

778 400,00 Kč

521 055,00 Kč

2016

1 900 000,00 Kč

27

13

4 180 605,00 Kč

1 876 400,00 Kč

celkem

 

 

 

11 989 695,00 Kč

6 152 765,00 Kč

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Květen 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« »
Červen 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...