Martin Půta Hejtman Libereckého kraje

Aktuálně

30. 8. 2017

Do stipendijního programu Libereckého kraje vstupuje s novým školním rokem další zaměstnavatel

Do stipendijního programu Libereckého kraje vstupuje s novým školním rokem další zaměstnavatel

Akciová společnost Silnice LK se od dnešního dne stává již třetím zaměstnavatel zapojeným do Stipendijního programu Libereckého kraje. Od nového školního roku 2017/2018 bude společnost a kraj formou stipendií finančně podporovat žáky oboru Strojník silničních strojů, který je vyučován na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci. Stipendijní program vytvořil Liberecký kraj ve školním roce 2010/2011 a od té doby na výplatu motivačních a prospěchových stipendií poskytl žákům přes 9 mil. Kč.

Smlouvu o spolupráci při realizaci Stipendijního programu Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem, Silnicemi LK a Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci ve středu 30. srpna v sídle kraje podepsali statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, předseda představenstva Silnic LK Petr Šén, místopředseda představenstva Silnic LK Josef Rechcígl a ředitel střední školy Jan Samšiňák. Smlouva je uzavřena do 30. 6. 2020 s možností jejího prodloužení.

„Naším cílem je praktická výuka žáků přímo ve firmách tak, aby si zaměstnavatelé mohli vybírat své budoucí zaměstnance a naopak žáci se učili to, co budou v praxi opravdu potřebovat. Díky stipendiím se už podařilo zachránit takové obory jako sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, řezník - uzenář nebo jemný mechanik, které nemohly být před zařazením do stipendijního programu kvůli nezájmu vůbec otevřeny. Věřím, že stipendium oživí i obor strojník silničních strojů,“ říká hejtman Martin Půta, za nějž podepsala smlouvu o spolupráci statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Finanční prostředky kraje vyhrazené pro účely stipendijního programu každoročně narůstají stejně a stejně tak přibývají dotované obory. „V prvním roce vytvoření stipendijního programu kraj podporoval šest učebních oborů. V uplynulém školním roce jich bylo už šestnáct. V současné době jsou střední školy v Libereckém kraj schopni 100 % uspokojit poptávku ze strany žáků ve všech oborech. Žáci a jejich rodiče si začínají uvědomovat, že o absolventy těchto oborů je mezi zaměstnavateli zájem, a nemusí se tak posléze bát o svou uplatnitelnost na trhu práce,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Následující tabulka uvádí, jaké finanční prostředky byly pro potřeby stipendijního programu alokovány a kolik školy skutečně využily na výplatu motivačních a prospěchových stipendií v jednotlivých letech.

Název položky/rok

2010+2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Alokováno v rozpočtu (v Kč):

1.067.000

1.250.000

1.800.000

2.000.000

2.300.000

2.500.000

2.800.000

Skutečně využito
(v Kč):

476.400

900 300

1.466.250

1.883.850

2.041.600

2.287.625

 

„Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci nabízí uchazečům o střední vzdělání paletu osmnácti rozličných oborů strojního, stavebního a dopravního zaměření. Díky stipendijnímu programu Libereckého kraje můžeme motivovat zájemce o studium a žáky na naší škole v sedmi oborech vzdělání, v rámci kterých je žákům - při splnění podmínek daných stipendijním řádem - vypláceno motivační a prospěchové stipendium. Jsem velmi rád, že rejstřík oborů vzdělání podporovaných tímto programem můžeme rozšířit o nový obor strojník silničních strojů, který naše škola v regionu nabízí unikátně, a pevně věřím, že se nám podaří i nadále rozvíjet úspěšně navázanou spolupráci se společností Silnice LK," dodává Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci.

Od školního roku 2016/2017 se oborová nabídka rozšířila dokonce o dva zemědělské obory, které jsou vyučovány na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Jedná se o maturitní obor agropodnikání a učební obor zemědělec – farmář, na jejichž financování se spolupodílí zemědělské obchodní družstvo Brniště, se kterými byla v roce 2015 uzavřena smlouva o spolupráci při realizaci Stipendijního programu. ZOD Brniště se tak stalo prvním zaměstnavatelem, který se do stipendijního programu zapojil. Stejná smlouva v loňském roce byla uzavřena i se společností Preciosa, která se rozhodla finančně podporovat obor technologie silikátů vyučovaný na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. I tento maturitní obor se tak od školního roku 2016/2017 zařadil do oborové nabídky stipendijního programu. Společnost Silnice LK je tak třetím zaměstnavatelem, který se bude spolupodílet na vyplácení stipendií.

„Současná situace na trhu práce spojená s nedostatkem pracovních sil se nevyhnula ani našemu oboru. Navázání užší spolupráce přímo se střední školou je pro nás dobrou příležitostí, jak oslovit budoucí zaměstnance již na střední škole. Uzavření smlouvy o spolupráci je tak prvním krokem k tomu, abychom mohli za pár let přivítat mezi silničáři první absolventy nově otevíraného učebního oboru. Důležité pro nás je, že výuka je vhodně provázaná s praktickým výcvikem studentů,“ vysvětluje důvody otevření nového učebního oboru Petr Šén, „Budoucím absolventům školy máme co nabídnout, vedle zajímavé a různorodé práce jsou to i dobré platové podmínky a zajímavé benefity,“ uzavírá Petr Šén.

zpět na seznam

Kalendář akcí

« »
Červen 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« »
Červenec 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doporučené odkazy

Deník hejtmana

Zpracovávám...