Aktuality

Akademický rok zahájili rektoři na Technické univerzitě v Liberci

29.09.2014 17:39

Více než třicet rektorů veřejných i soukromých škol se dnes sešlo v nové aule Technické univerzity v Liberci na slavnostním zahájení akademického roku 2014 - 2015.

Slavnostního aktu se zúčastnili také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, předseda České konference rektorů Tomáš Zima a předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Pozvání přijali také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

Slavnostnímu aktu předcházelo 130. zasedání předsednictva České konference rektorů (ČKR). Rektoři mimo jiné diskutovali s ministrem Chládkem o aktuálních problémech vysokého školství České republiky. "Univerzity musí podporovat a rozvíjet kritické a inovativní myšlení. Dávat prostor pro odborný dialog a rozvoj demokratické společnosti. Není pochyb o tom, že vysoké školy posouvají vědecké poznání kupředu. Musí ale včas reagovat na nové výzvy, být živým a tvůrčím organismem," řekl ministr. K připravované novela zákona o vysokých školách zdůraznil, že je pro něj důležitá podpora české akademické obce a dialog na dané téma.  Podle předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy je důležité, že vysokým školám přidělila vláda na výuku z rozpočtu stejnou částku i přes pokles počtu studentů. Zvýší se tak koeficient na studenta a to dává naději, že v systému financování vysokých škol získá prioritu kvalita nad kvantitou.

Slavnostní zahájení akademického roku se koná každoročně na vybrané vysoké škole. Letos se mohlo poprvé uskutečnit na naší univerzitě díky dokončení budovy nového Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie (budova„G“), ve kterém je i nová aula s kapacitou 350 míst. Rektor TUL Zdeněk Kůs připomněl, že nová budova vyrostla symbolicky na místě zatíženém nepříznivou historií.

V pohraničních oblastech celkem pokojně po staletí žili a tvořili Češi, Němci a Židé. Díky tomu se stalo Liberecko jednou z nejbohatších a nejvíce prosperujících oblastí v Evropě. Stačilo však málo a začalo se tady vraždit a zapalovali se svatostánky. Na místě, kde dnes stojí naše nová budova „G“ čekali lidé na vyplnění svého tragického osudu v dřevěných barácích a devastující éra komunistického diktátu nepřinesla také mnoho pozitivního. Rok 1989 nám přinesl svobodu, studují u nás studenti z více než stovky zemí a všichni mají svobodný přístup k informacím. I letos k nám nastupuí mladí lidé plni naděje, že si splní své sny a představy o životě,“ řekl ve svém slavnostním projevu profesor Zdeněk Kůs. Akademičtí pracovníci by podle něj měli udělat vše pro to, aby jim vytvořili tvůrčí prostředí, ve kterém mají největší šanci talentovaní a poctiví pracanti.

Technická univerzita v Liberci patří k dynamicky se rozvíjejícím univerzitám. V posledních letech získala na rozvoj přes miliardu korun z evropských fondů. Vybudovala nové Centrum pro nanomateriály a pokročilé technologie a inovace (CxI) a nové Vývojové centrum, jehož součástí je i aula. Desítky milionů korun šly také do projektů zaměřených na propagaci vědy a techniky a na práci s mládeží. V příštích letech chce univerzita čerpat dotace především na moderní přístroje, ale také "nakoupit" špičkové odborníky ze zahraničí.

 "Chceme sestavit mezinárodní týmy. Již nyní u nás pracuje řada lidí ze zahraničí, ale chtěli bychom získat špičkové výzkumníky z celého světa. To je sen každé univerzity na světě i většiny českých vysokých škol a já věřím, že nám v tom nový operační program pomůže," řekl profesor Kůs.

Už Operační program Výzkum a vývoj pro inovace to podle něj měl umožnit a bylo chybou, že  nakonec na to  nebylo možné peníze z EU použít.

Univerzita zahajuje svůj 61. akademický rok s více než 8 300 studentů. Není to však počet konečný - ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia a do doktorského studia a celostátní studijní statistiky se uzavírají až na konci  října.

Všem popřál úspěšný rok také hejtman LK Martin Půta.

„Je mi velkou ctí společně s Vámi zahájit akademický rok 2014/2015 vysokých škol České republiky a zároveň i  62. akademický rok Technické univerzity v Liberci.

Je asi zbytečné vypočítávat, jak obrovským přínosem je Technická univerzita pro město Liberec a celý Liberecký kraj.

Přesto podtrhnu, že Technická univerzita dokonale spojuje studijní programy s  vědeckou a výzkumnou  činností, o čemž jsem měl možnost se mnohokrát při návštěvách univerzity a jednáních s představiteli školy přesvědčit. Věhlas naší univerzity je již znám v celé Evropě a ve světě a pojmy jako nanovlákna se skloňují v mnoha světových jazycích.

Uvědomujeme si, že péče o  vysokoškoláky přinese kraji zaměstnanost, práci a méně sociálních problémů, a proto Liberecký kraj podporuje například  technické vzdělávání na svých středních školách, což by v budoucnu mělo přivést na Technickou univerzitu kvalitní adepty studia na všechny fakulty.

Přeji všem vysokým školám, jejich profesorům, docentům a učitelům, nadané, talentované a odhodlané studenty a Technické univerzitě další kvalitativní rozvoj, nové budovy, přístroje, vědecké úspěchy ve prospěch nejen akademické obce, ale i Libereckého kraje a celé České republiky,“ řekl mimo jiné hejtman.

 

Do prvních ročníků se k 26. září 2014 zapsalo z přijímacího řízení 3033 uchazečů (bakalářského, magisterského, magisterského navazujícího a doktorského studia). Do bakalářských studijních programů na Technickou univerzitu v Liberci se ke stejnému dni zapsalo 2 187 nováčků. Na šesti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu nabízíme celkem 63 studijních programů a 110 studijních oborů.  Za svoji více než šedesátiletou historii vychovala naše univerzita zhruba 33 tisíc absolventů.

                                                                                                                     

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login