Aktuality

Díky vyšším daňovým příjmům z počátku letošního roku může kraj rozdělit resortům další stovky milionů korun  

05.04.2023 11:19

Vzestupnou tendenci mají příjmy Libereckého kraje za první tři měsíce letošního roku. Proto kraj může již v tomto měsíci očekávat vyšší plnění daňových příjmů, a to na úrovni 250.000.000 korun. Ty může nyní společně se zůstatkem disponibilních zdrojů za loňský rok ve výši 196.000.000 korun rozdělit mezi jednotlivé resorty. Celkem se tak jednotlivé oblasti dočkají posílení o 446.000.000 korun.

„Jsem rád, že se nám daří vyrovnaně hospodařit. Díky odpovědnému spravování veřejných financí jsme schopni zajistit kvalitní služby pro občany kraje a investovat do rozvoje regionu. Peníze z hospodářského výsledku za první tři měsíce letošního roku a zůstatku finančních prostředků z roku minulého můžeme využít zejména na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Část vyšších daňových příjmů jsme zapojili do rozpočtu kraje v průběhu fiskálního roku již vloni. Letos tak činíme opět, abychom peníze co nejefektivněji použili, jelikož v současné době mohou ztrácet velice rychle svoji hodnotu. Velká část vyšších daňových příjmů míří opět jako v minulosti především na investice.“

„Za období leden až březen 2023 byly daňové příjmy vyšší o 174.357.300 korun než plán. Letos ještě převádíme disponibilní zdroje kraje z roku 2022 do rozpočtu na letošek, a to v objemu 196.000.000 korun. Se čtvrtmiliardou získanou již za první tři měsíce letošního roku tak můžeme nyní peníze přerozdělit mezi jednotlivé resorty. Je potřeba říci, že jejich požadavky, jak to tak bývá každý rok, byly o něco vyšší, a to konkrétně o 119.299.500 korun. Přerozdělovat však fakticky budeme 446.000.000 korun,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Do resortu dopravy míří celkem 297.819.000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na opravy lávek pro cyklisty nebo samotnou přípravu silničních projektů.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 64.950.000 korun. Tyto prostředky využije například na opravy školských objektů nebo navýšení dotačního programu na podporu sportovní infrastruktury.

Celkem 36.010.000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to zejména na podporu obnovy památek či částečné opravy budov některých kulturních institucí.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat 15.140.500 korunami, které využije na finanční a organizační opatření orgánů kraje.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 11.880.500 korun. Z nich může doplnit finance do lesnického fondu a podpořit výstavbu vodovodů a kanalizací.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 10.400.000 korun, které využije na zajištění dočasného ubytování v souvislosti s transformací zařízení Služby sociální péče TEREZA anebo na provoz subjektům zařazeným do základní sítě sociálních služeb.

Resort hejtmana dostane 6.350.000 korun, které využije na podporu hasičských akcí anebo opravu parní lokomotivy 312.3629, která bude brázdit po trati Kořenov–Harrachov.

Resort zdravotnictví získá 2.000.000 korun na rekonstrukci kotelny v Léčebně respiračních nemocí Cvikov.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova obdrží 1.450.000 korun. Použije je na navýšení dotací pro Místní akční skupiny Libereckého kraje a projekt Liberecký kraj sobě.

Přehled zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do jednotlivých resortů:

  1. resort dopravy ve výši 297.819.000 korun
  2. resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 64.950.000 korun
  3. resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 36.010.000 korun
  4. resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 15.140.500 korun
  5. resort životního prostředí a zemědělství ve výši 11.880.500 korun
  6. resort sociálních věcí 10.400.000 korun
  7. resort hejtmana ve výši 6.350.000 korun
  8. resort zdravotnictví ve výši 2.000.000 korun
  9. resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova ve výši 1.450.000 korun

Rekapitulace z pohledu struktury a účelu zapojovaných finančních prostředků:

členění dle investičního a neinvestičního charakteru

v tis. Kč

v % vyjádření

investice (výdaje investičního charakteru)

408,629,00

91,62 %

neinvestice (výdaje neinvestičního charakteru)

22.230,50

4,98 %

rezervy (bez označení charakteru)

15.140,50

3,39 %

celkem

446.000,00

100,00 %

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login