Aktuality

Hejtman LK Martin Půta po 10 letech opustil post starosty Hrádku nad Nisou

20.12.2012 20:00

Hejtman LK Martin Půta podle svého slibu před volbami do krajského zastupitelstva na včerejším zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou rezignoval na funkci starosty. Novým starostou byl zvolen dosavadní místostarosta Josef Horinka.

Přinášíme proslov, který M. Půta přednesl na zasedání.

 

Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, 

všechno v životě někdy začíná a někdy končí. 

Když jsem byl v tomto sále 12. listopadu 2002 zvolen poprvé starostou města, bylo mi 31 let. Pamatuji si dobře, že řada členů tehdejšího zastupitelstva, a také část obyvatel města, měla z mého věku a malé politické zkušenosti obavy. A řada zastupitelů dokonce spoléhala na to, že nové vedení města nevydrží více než půl roku a potom nás budou moci svými zkušenostmi a kontakty zachraňovat. Po 10 letech a jednom měsíci tady před vámi stojím, nejsem už bohužel tím mladým starostou, ale pevně věřím, že jsme společně s kolegy v uplynulých letech rozptýlili všechny vaše obavy.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat za spolupráci všem členům tří zastupitelstev, která mi postupně dala důvěru při volbě starosty. Jsem rád, že jsme častokrát i přes rozdílné názory uměli hledat dohody, které byly ku prospěchu Města Hrádek nad Nisou a jeho obyvatel. Chtěl bych také poděkovat všem členům rady, se kterými jsem měl možnost v těch uplynulých deseti letech spolupracovat. Chtěl bych jim poděkovat za aktivní příspěvek k fungování samosprávy města a rozvoji Hrádku nad Nisou a všech jeho částí.

Dne 27. 11. 2012 jsem byl zvolen Zastupitelstvem Libereckého kraje do funkce hejtmana Libereckého kraje. Už před krajskými volbami jsem jasně deklaroval, že v případě volebního úspěchu Starostů pro LK a zvolení do Rady Libereckého kraje zůstanu pouze v jedné funkci. Sedět na dvou židlích mi nikdy v životě nešlo, protože jsem zvyklý se své práci věnovat naplno.

Dnes jsem připraven tento svůj slib naplnit. Věřte mi, že opustit po deseti letech post starosty rodného města není vůbec lehký krok. Musím také říct, že s blížícím se datem dnešního jednání ZM jsem si stále více uvědomoval, jak je 10 let v životě člověka a města dlouhých, pokud jsou před vámi, a jak je 10 let v životě člověka a města krátkých, pokud končí.

Dovolte mi, abych se za uplynulými deseti lety krátce ohlédl. Ne, nebudu hodnotit, jak se  Hrádku nad Nisou za posledních 10 let dařilo. To posoudí budoucnost a především lidé, kterých se to nejvíce týká - tedy obyvatelé tohoto města. Přesto jsem rád, že jsme měli dostatek odvahy realizovat velké investiční projekty s využitím finančních zdrojů z fondu EU. A to přes to, že bylo potřeba jít do riskantního překlenovacího úvěru, který je dnes úspěšně splacen a zadlužení města je nižší, než bylo v roce 2002, kdy jsem řízení města přebíral. Revitalizace historického centra města, stavba MFC Brána Trojzemí, přístupové komunikace k hraničnímu přechodu na Žitavské ulici nebo výstavba dopravního terminálu byly investice, které daly městu nejenom novou tvář, ale také nové možnosti v oblasti kultury, a především po významných archeologických nálezech také jasnou historickou stopu.

Protože ale město není jenom o stavbách, jsem také rád tomu, že se za posledních 10 let podařilo významně posílit hrdost obyvatel města na to, že žijí v Hrádku nad Nisou, ve městě v srdci Trojzemí. Jsem rád za fungování osadních výborů, spolků a sportovních organizací a děkuji všem lidem, kteří se ve svém volném čase věnují svému okolí a městu, ve kterém žijí. Právě oni pro mě znamenají Hrádek nad Nisou.

V srpnu roku 2010 nás zasáhla ničivá povodeň, která zanechala škody na soukromém, obecním i státním majetku. Pro mě osobně zůstane tato událost především důkazem toho, že pojem solidarita není jen prázdné slovo. Dobrovolná pomoc lidí, firem, práce mnoha dobrovolníků, činnost hasičů, policie a vojáků umožnila městu a jeho obyvatelům rychlý návrat k normálnímu fungování. Chtěl bych za to ještě jednou jako starosta města poděkovat. Práce na odstraňování povodňových škod na městských mostech, silnicích a chodnících se blíží ke konci a poslední úseky budou dokončeny v roce 2013. Chci poděkovat z tohoto místa panu místostarostovi Josefu Horinkovi, který práce řídí a organizuje a zajišťuje také komunikaci s obyvateli postižených lokalit.
Všechno v životě někdy začíná a někdy končí. 

Přesto, že už budu vždy v budoucnosti navštěvovat hrádeckou radnici jako host a budu také hostem ve starostovské kanceláři, jsem v budoucnu městu a jeho vedení k dispozici a jsem připraven v rámci svých možností být nápomocen. Bez ohledu na své budoucí působiště zůstanu v Hrádku nad Nisou doma.

Dovolte mi, abych zde oficiálně oznámil, že k dnešnímu dni rezignuji na funkci starosty města Hrádek nad Nisou.

Rád bych také oznámil, že bych rád zůstal členem Rady města a žádám zastupitelky a zastupitele o podporu. Při volbě starosty města budu podporovat pana Josefa Horinku. Měl jsem tu čest s ním každodenně spolupracovat v uplynulých šesti letech a vím, že bude dobrým starostou města. 

Ještě jednou mi dovolte, abych vám všem poděkoval za spolupráci v uplynulých 10 letech. Bylo mi ctí a potěšením.

Chci vám na závěr roku 2012 popřát klidné vánoční svátky prožité v kruhu vašich blízkých a v roce 2013 hodně zdraví, štěstí a dostatek sil a odvahy k plnění vašich osobních přání.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, bývalý starosta Hrádku nad Nisou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login