Aktuality

Hejtman LK Martin Půta: Škody po letošních povodních LK přesáhly půl miliardy Kč

20.06.2013 16:40

 

Pane hejtmane, začátkem června zasáhly Liberecký kraj, stejně jako většinu území Česka, povodně. Byl vyhlášen Stav nouze pro většinu českých krajů včetně toho našeho. Kolik obcí bylo v kraji zasaženo a jaké vznikly  škody?

Na základě dostupných informací bylo větší či menší mírou zasaženo 45 obcí Libereckého kraje. Celkové škody v Libereckém kraji byly sečteny na 568 409 000 Kč. Z toho na komunikacích a mostech v majetku Libereckého kraje došlo ke škodám ve výši 244  430 000 Kč. Dále pak na státním majetku 174 925 000 Kč a na obecním 145 417 000 Kč. Podnikatelské subjekty byly poškozeny výší 1 460 000 Kč a u fyzických osob a nepodnikajících právních osob došlo k poškození majetku ve výši 2 177 000 Kč.

Škody jsou oproti povodním z roku 2010 o hodně nižší, myslíte, že to bylo pouze tím, že voda zasáhla o polovinu obcí méně?

Určitě ne jenom tím. Ukázalo se, že zkušenosti z tragických záplav roku 2010 pomohly obcím a jejím starostům lépe řešit problémy a rychleji a účelněji reagovat na měnící se povodňovou situaci. Lidé, povodňové komise, hasiči, záchranáři a další profesionálové i dobrovolníci zvládali náročné problémy, věděli, kde je jejich místo, a dokázali se proti vodě efektivně bránit a vzájemně si pomáhat. Zejména na žádném místě v kraji nedošlo k podcenění situace a takřka vše fungovalo podle protipovodňových plánů. Všem – členům krizových štábů a povodňových komisí, starostům, profesionálním a dobrovolným hasičům, záchranářům, policistům a dalším členům Integrovaného záchranného systému, zaměstnancům krajského úřadu i dobrovolníkům děkuji za perfektně odvedenou práci, kdy dokázali pracovat několik dní bez odpočinku a pořádného spánku, aby škody na majetku byly co nejmenší a nedošlo ke ztrátě životů. 

Nyní je třeba posoudit možnosti ochrany a diskutovat se zástupci Povodí Labe a Povodí Ohře a také s ochránci přírody a krajiny o řešení, jak obce a jejich občany lépe ochránit. Za tímto účelem jsem se postupně setkal v minulém týdnu se starosty postižených obcí a na jednání ve Stráži pod Ralskem, Stružnici, Višňové a Bílém Kostele jsme si právě tyto otázky vyjasňovali. Samozřejmě je budeme znovu řešit při likvidaci následků letošní povodně a budeme hledat co nejlepší možnosti ochrany pro budoucí léta.

Celkové škody po povodních 2013

Druh majetku v tis. Kč

Celkem

Státní

Krajský

Obecní

Podnikatelské subjekty

FO

PO nepodnikající

174 925  

244 430  

145 417  

1 460  

1 845  

332  

568 409  

Povodně 2010

Blesková povodeň zasáhla v srpnu 2010 polovinu území Libereckého kraje. Pět lidí tehdy připravila velká voda o život, další 2000 jich přišly o střechu nad hlavou. Zůstaly po ní škody za 8,2 miliardy korun. Ani po bezmála třech letech se ještě vše neopravilo. Rekonstrukce nejpoškozenějších silnic začaly až letos, stále se pracuje i na opravách v korytech potoků a řek.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login