Aktuality

Hejtman LK pro Parlamentní listy: Návrhy na jednání Zastupitelstva hodnotím podle toho, zda přispějí k rozvoji Libereckého kraje a ke zlepšení života jeho občanů

23.08.2013 14:47

 

Pane hejtmane, již v krajských volbách, s výjimkou Libereckého kraje, zvítězila na plné čáře levice. Očekáváte podobný výsledek i v předčasných volbách do Sněmovny? Domníváte se, že po úspěch KSČM v krajích se dostane i do vlády? A co by taková převaha levice (od krajů až po prezidenta) znamenala pro směřování ČR?

Opravdu to alespoň podle průzkumů veřejného mínění vypadá, že po sedmi letech vlády pravice a středových stran se vedení státu ujme levice. Není to ale podle mne žádné ohrožení demokracie, neboť i ta je v principu založena na střídání demokratických parlamentních stran. Levicová vláda, ať už s podporou KSČM, nebo bez ní, bude prosazovat své programové cíle. Věřím ale, že očekávané vítězství ČSSD nebude znamenat odklon od principů fungování demokratického státu, na kterých je Česká republika postavena.

Podle vašeho názoru nenajdeme vztah mezi tím, jestli v zemi vládne levice nebo pravice. ,,Vliv státu na ekonomiku a její fungování v jednotlivých fázích ekonomického cyklu je menší, než se všeobecně soudí.“ Na základě čeho tak soudíte? Právě hospodaření totiž bývá jedním z programových bodů každé strany a snaží se tím tak vzájemně vymezit. A co například Švédsko, jako reprezentant sociálního státu a levicové politiky?

Země, jako je naše, která je otevřenou ekonomikou založenou na exportu, je silně závislá na ekonomické situaci států, do kterých vyvážíme. Politická prohlášení o možnostech podpory hospodářství jsou spíše v rovině proklamací a vyjádření pro voliče, než faktorem, který skutečně rozhýbe ekonomiku. Něco jiného znamená efektivně hospodařit v rámci státu, to se v minulých obdobích tolik nedařilo, ať vládla levice či pravice. Firmy a podnikatelský sektor očekávají především stabilní daňové a právní prostředí, které je alespoň střednědobě předvídatelné.
A k Vaší otázce na Švédsko: Těžko ho lze s Českem srovnávat, neboť prošlo naprosto jiným historickým, společenským i náboženským vývojem. Je to otázka na tříhodinovou diskusi. Podle mého názoru, není nikdy dobré ani vhodné převzít model fungování jiného státu, právě kvůli rozdílným tradicím a stavu společnosti. Jako oblast postavená na protestantské etice je podle mého názoru severní Evropa někde jinde než střední Evropa a s ní i Česko.

V presidentských volbách jste podporoval poraženého kandidáta Karla Schwarzenberga. Jak ale nyní hodnotíte Miloše Zemana, který v druhém kole Schwarzenberga porazil? Boj proti prezidentovi by měl být i jedním z volebních trháků TOP 09. Domníváte se, že je vhodné stavět kampaň na kritice prezidenta, navíc přímo voleného?

Funkce prezidenta je nedělitelnou součástí našeho demokratického systému a je na jednotlivých politických stranách, jak budou tuto skutečnost akceptovat. Bohužel, neplatí předvolební slib Miloše Zemana, že bude nadstranickým prezidentem. Tento slib nenaplňuje, a proto se dá předpokládat, že bude jeho jméno i funkce součástí předvolební kampaně některých kandidujících stran, a to v různé míře. 

Podle červencového průzkumu společnosti SANEP jste nejoblíbenějším hejtmanem napříč kraji. Čím si úspěch vysvětlujete? Co se například pod vaším vedením změnilo v zastupitelstvu kraje?

Prvenství v anketě agentury SANEP vnímám především jako ocenění práce všech členů vedení kraje. Samozřejmě to může být i tím, že se nepohybuji v celostátní politice, že nejsem na očích jako hejtman-poslanec, ani hejtman-senátor. Také zatím nemám žádné průšvihy, což může hrát svoji roli. V každém případě mě výsledek ankety potěšil, ale myslím, že na reálné hodnocení práce hejtmanů a fungování krajů je tři čtvrtě roku po krajských volbách stále ještě brzy.

Pokud se týká změn v zastupitelstvu, tak především kdokoli, kdo má připojení k internetu, může nyní on-line sledovat každé jednání krajského zastupitelstva nebo se na něj podívat v záznamu na webovém portále Libereckého kraje. A každý obyvatel kraje se může seznámit s materiály, které budou krajští zastupitelé projednávat. Byl také zřízen oficiální facebookový profil Libereckého kraje, který je stále aktualizován a jeho prostřednictvím mohou občané komunikovat přímo s členy rady kraje a klást jim dotazy. Všichni koaliční zastupitelé dobrovolně zveřejňují na webu čestné prohlášení podle zákona o střetu zájmů.

 

Předchozí vládu ČSSD jste kritizoval mimo jiné za neschopnost řešit skutečné problémy kraje, předražené zakázky či rozdělování dotací stranickým kamarádům. Do voleb jste tak šli s programem otevřeného a dobře hospodařícího kraje. Jak se vám daří cíl naplňovat, co proto konkrétně děláte?

Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat smlouvy prostřednictvím Portálu veřejně správy. Funguje již také, jako první v České republice, transparentní účet Libereckého kraje a rovněž je možné se podívat rozklikávací rozpočet kraje. Obyvatelé se tak prostřednictvím webového portálu Libereckého kraje mohou kdykoli sledovat, jak si Liberecký kraj vede po finanční stránce, jaké služby platí a jak jednotlivé resorty čerpají finanční prostředky z rozpočtu kraje. Navíc bude možné připomínkovat prostřednictvím webových stránek tento veřejný rozpočet a podílet se na přípravě krajského rozpočtu pro rok 2014. V přípravách je nyní úprava webového portálu Libereckého kraje, která by měla přinést hlavně zjednodušení přístupu k informacím.

 

A například na veřejných zakázkách od začátku roku ušetřil více než 65 miliónů korun. Finanční úspora nám tak umožňuje realizovat více projektů a umožňuje kofinancovat povodňové škody. Optimální zadávací dokumentace totiž přináší větší výběr uchazečů a výběr nejvýhodnější nabídky. Další úspory zhruba ve výši 33 milionů Kč přinesly nákupy energií pro kraj a jeho organizace na komoditní burze. Zrušili jsme krajské dělení medvěda a Dotační fond má jasná pravidla, která platí pro všechny žadatele o dotace.

Podařilo se nám, na rozdíl od předchozí reprezentace kraje, zajistit financování škod po povodních v roce 2010. Vláda po opakovaných jednáních v ministry i s premiérem nakonec schválila 574 milionů korun na opravu posledních pěti úseků silnic poškozených těmito povodněmi.

A považuji za velký úspěch i to, že společně s hejtmany Pardubického a Královéhradeckého kraje a po jednáních s dvěma ministry financí jsme dokázali konečně odblokovat financování evropských projektů v programu ROP Severovýchod, nezatížit krajské rozpočty a umožnit čerpání peněz na projekty nové. Předpokládá se, že půjde o celých šest miliard korun, z toho čtyři miliardy bychom měli získat ještě v letošním roce.

A odlehčeme to – na některá služební jednání jsem začal jezdit na služebním elektrokole, což je levnější, zdravější a zároveň se tím snažím šetřit životní prostředí.

Jsou ale také nějaké problémy, které jako kraj nemůžete vyřešit, a jež trápí Vaše občany? 

Určitě existují. Beze změny financování krajů a navýšení podílu z daňových výnosů není v moci krajů zkvalitnit stav silnic II. a III. třídy, zlepšit sociální služby, kvalitu krajských středních škol ani stabilizovat rozsah a kvalitu zdravotní péče v nemocnicích.

Na začátku roku jste si také pro naše stránky ,,stěžoval“ na práci opozice. Změnila se situace nebo stále doprovází jednání zastupitelstva kraje obstrukce?

Mé výhrady tehdy směřovaly k ustavujícímu jednání krajského zastupitelstva, kdy se volili noví členové Rady Libereckého kraje. Část opozice (ČSSD a KSČM) tehdy opustila jednání a zbytek (ODS) se neúčastnil hlasování. Dnes rád konstatuji, že obdobná obstrukce se již neopakovala. Většina bodů je na jednáních zastupitelstva po někdy tvrdých diskusích schvalována napříč politickým spektrem. Postavení opozice, i díky vlastní opoziční zkušenosti, naprosto respektuji. Zdůrazňuji, že jakékoliv předkládané návrhy nehodnotím podle toho, kdo je předkládá, ale zda přispějí k rozvoji Libereckého kraje a ke zlepšení života jeho občanů.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login