Aktuality

Kraj dá letos na rekonstrukce krajských silnic skoro půl miliardy z vlastního rozpočtu, ale potřeboval by minimálně osmkrát tolik

24.05.2013 11:45

 

Liberecký kraj se v rámci svých finančních možností snaží zlepšovat stav silnic II. a III. třídy, které získal na počátku nového tisíciletí od státu. Z napjatého rozpočtu vyčlenil na opravy komunikací přibližně půl miliardy korun. Převažovat budou i letos opravy těch silnic, které byly poškozeny katastrofálními povodněmi v roce 2010.

 

Špatný stav silnic je především důsledkem dlouhodobě zanedbané údržby a chybějících financí. Vedení kraje tvrdí, že na vině je hlavně stát.

Vznikem krajů převzaly krajské samosprávy zodpovědnost za celou řadu úseků silnic II. a III. třídy v naprosto nedostatečném technickém stavu a bez jakýchkoliv finančních prostředků na jejich opravu či údržbu. V Libereckém kraji se jednalo konkrétně o 2 110 km silnic. Navíc tak získaly do vlastnictví i některé úseky silnic, které svým charakterem vůbec neodpovídají zařazení do kategorie silnice,“ upozornil hejtman Martin Půta.

Jak dodal, jako jedno z řešení vidí předávání vybraných úseků, které nejsou pro zajištění dopravní obslužnosti z pohledu kraje potřebné, městům a obcím. Právě do oprav těchto úseků, u nichž se obce zavážou, že si je převezmou, by chtělo vedení kraje investovat přednostně.

„Vím, že rozbitou silnici by si žádný starosta nepřevzal, proto musíme začít tam. Naším cílem je snížit rozsah majetku, o nějž se musíme starat. V tom vidím naději na zlepšení stavu silnic v kraji, ale v delším časovém horizontu,“ řekl hejtman.

Z aktualizace údajů o stavu povrchů vozovek krajských silnic k 31. 12. 2012, tedy s přihlédnutím ke skutečně opraveným úsekům silnic II. a III. třídy v roce 2012, vyplývá, že 35,7 % (746 km) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 16,2 % silnic (338 km) má stav nevyhovující.

„Oprava veškerých vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, které jsou ve stavu havarijní a nevyhovující se odhaduje zhruba na 3 miliardy Kč, a to ještě bez započtení nákladů na opravy součástí a příslušenství silnic, jako jsou mosty, propustky, opěrné zdi, dopravní značení a podobně. Tyto náklady představují další zhruba 1 miliardu Kč,“ vypočítal Vladimír Mastník, krajský radní pro dopravu.

Konkrétně se v letošním roce podle něj dočkají zahájení povodňových rekonstrukcí u následujících akcí: silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa): tj. úsek silnice II/290 Frýdlant, pod zámkem a úsek silnice II/290 Raspenava u kostela,  silnice II/592 Chrastava (I. etapa): tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 – Andělská hora, železniční přejezd a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží -  konec města, silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov,  silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka a silnice III/27252 Vítkov, to vše za částku dosahující722 mil. Kč.

„Výše uvedené akce budou financovány i státem, za 50 % podpory Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně částkou 360 miliónů korun,“ doplnil Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Na zbylé úseky na Frýdlantsku a Chrastavsku nejhůře poškozené povodní kraj zatím prostředky nemá, ale věří, že se je podaří ještě v tomto roce zajistit

„Momentálně intenzívně jednáme s ministerstvy pro místní rozvoj i financí s cílem zajistit podmínky financování maximálně výhodné pro kraj a zároveň akceptovatelné pro stát. Oceňuji, že ministři i premiér, které jsem v této věci oslovil, mají pro nutnost dokončit odstraňování povodňových škod na krajských silnicích pochopení. Jsem optimista a věřím, že dokážeme peníze získat a opravy dotáhnout do konce,“ řekl hejtman.

V letošním roce budou pokračovat i investiční akce z Regionálních operačních programů, konkrétně by měla proběhnout rekonstrukce silnice III/2784 Liberec, Č. Mládež – přestavba na okružní křižovatky včetně rekonstrukce mostu, rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála – Frýdštejn, silnice III/27017 Krompach - st. Hranice a další etapa modernizace silnice II/268 v Mimoni.

„Z našeho vlastního rozpočtu na to uvolníme sedm miliónů korun, víc není v našich možnostech.    Za ně se opraví silnice III/2887 Bozkov. V rámci rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí by pak měla být zahájena oprava silnice II/293 Horka u St. Paky – Studenec. Z programu Cíl 3 se plánují opravit úseky: silnice III/27014 Krompach, Juliovka – Krompach a silnice III/26321 Svor – hranice Libereckého kraje,“ doplnil radní pro dopravu s tím, že celkově kraj plánuje letos investovat do rekonstrukcí silnic 500 miliónů Kč, dalších cca 600 miliónů Kč chce získat z různých dotačních programů.

Samostatnou kapitolou jsou mosty a silniční objekty, opěrné zdi a propustky. Liberecký kraj vlastní celkem 665 mostů na silnicích II. a III. třídy. Při opravách se postupuje s ohledem na jejich technický stav a končící financování z úvěru, který kraj na tyto účely už několik let čerpá.

V roce 2012 bylo v kraji v rámci nápravy povodňových škod a za pomoci zmíněného úvěru rekonstruováno nebo opraveno 51 mostů.  Dalších 25 mostů buď bylo již v roce 2012 rozestavěno, nebo je připraveno k realizaci v roce 2013. Stát to bude kolem 231 miliónů Kč.

„I tak nám zůstane v  kraji 56 mostů ve velmi špatném a havarijním stavu. Jejich rekonstrukce během krátké doby by nás přišla na více než 260 miliónů Kč. Zajistit za stávajícího systému financování krajů dostatek peněz na silnice tak, aby se jejich stav alespoň dále nezhoršoval, bude ještě hodně obtížné,“ uzavírá radní Mastník.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login