Aktuality

Krajští radní jmenovali nové členy stávajících komisí a zřídili jednu zcela novou, ta se bude věnovat adaptaci na změnu klimatu

02.12.2020 12:12

Liberecký kraj měl až doposud 13 komisí, jež slouží jako poradní orgány krajské rady. Pro ustanovení komisí kraj použil v minulých letech osvědčený princip, kde odborné zástupce nominované zastupitelskými kluby doplňují další odborníci se všeobecnou shodou.

„Nově zřizujeme Komisi pro adaptaci na změnu klimatu, kterou povede Jiří Klápště (TOP 09) a jejími členy budou zástupci Pro krajinu a Změny pro Lidi a krajinu, tedy zástupci volebních subjektů, jež sice nejsou v krajském zastupitelstvu, ale pro které bylo toto téma v předvolební kampani klíčové. Majetkovou komisi povede zastupitelka Jitka Volfová (ANO 2011), která se tomuto tématu věnovala v minulých čtyřech letech jako statutární náměstkyně hejtmana,“ uvedl hejtman  Martin Půta.

„Cílem práce nové komise bude především hledat systematická řešení, která nám pomohou realizovat opatření proti negativním dopadům změny klimatu. Její činností bude mimo jiné vyhledávat vhodné lokality pro zadržování vody v krajině.  Budeme se věnovat iniciaci a podpoře adaptačních opatření na majetku Libereckého kraje. Jedním z cílů bude i vytvoření tzv. kuchařky těchto opatření pro vlastníky a obce, aby mohli obdobně postupovat na svém majetku,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Činností komise bude zejména naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje a aktivně spolupracovat s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a dalšími subjekty s odborností a zkušenostmi v této oblasti. „Zajistíme samozřejmě i odborné konzultace, expertizy či studie,“ dodal radní Židek.

Komisi budou tvořit zástupci veřejné správy, externích expertů, zástupců odborných, výzkumných a vzdělávacích institucí, vlastníků pozemků, podnikatelů či neziskových organizací. Liberecký kraj je zastoupen členem rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. Krajský úřad Libereckého kraje je zastoupen vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, vedoucím odboru investic a správy nemovitého majetku a za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů vedoucím oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Seznam všech komisí Rady Libereckého kraje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login