Aktuality

Krajští zastupitelé za ČSSD opět vystupují jako generálové po bitvě

27.06.2014 12:42

Reakce na článek Klubu krajských zastupitelů ČSSD „“Krajský magazín se stává nekonečným příběhem ze dne 24. 6. 2014 viz např.: http://www.tydenvlk.cz/externi-prispevky/krajsky-magazin-se-stava-nekonecnym-pribehem

Autoři zprávy nazvané „Krajský magazín se stává nekonečným příběhem“ podepsaní jako Klub zastupitelů ČSSD pokračují z evidentního nedostatku jiných předvolebních témat v tepání zatím nedokončené veřejné zakázky Magazín Libereckého kraje.

Aniž možná sami tuší, jde vlastně o jakési sebemrskačství, neboť Rada Libereckého kraje při schválení zadání 3. 12. 2013 zároveň jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi. Do sedmičlenné hodnotící komise byli do pozice členů a jejich náhradníků jmenováni také zastupitelé Libereckého kraje zvolení za ČSSD (Lenka Kadlecová, předsedkyně Klubu zastupitelů), za KSČM (František Chot, člen Zastupitelstva LK), a za ODS (Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub, nečlen Zastupitelstva LK, bývalý šéfredaktor Semilského a Turnovského deníku). Všichni členové měli průběžně k dispozici veškeré podklady k veřejné zakázce (zadávací dokumentaci, nabídky uchazečů…). Členové nebo jejich náhradníci se také účastnili posouzení a následného hodnocení nabídek, včetně slovního odůvodnění hodnocení „nepočitatelných“ kritérií, předem stanovených v zadávací dokumentaci. Toto slovní hodnocení se následně stalo předmětem podaných námitek.  Zadavateli bylo touto komisí jednohlasně doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky.

Z žádných dokumentů k veřejné zakázce není patrný odlišný názor žádného z členů hodnotící komise a také na žádném jednání hodnotící komise nebyl odlišný názor vznesen.

To je zároveň odpověď na otázky vznesené v článku Romanou Žateckou, členkou Zastupitelstva LK za ČSSD). Ta se ptá se ale až nyní, kdy dochází k časovým průtahům v návaznosti na povinné řešení podané námitky, a s ní se ozývají zástupci klubu ČSSD s rozdílným názorem, než měli při hodnocení. Tento názor pak medializují a stavějí proti Libereckému kraji.

Odpovědí na další její otázku - „zda nehledat například levnější variantu informování občanů Libereckého kraje a miliony plánované na vydávání dvouměsíčníku by jistě našly vhodnější uplatnění,“ samozřejmě také zvažujeme. Jen pro připomenutí je pravé tato soutěž snahou ušetřit peníze z krajského rozpočtu. 

Dalším důvodem, proč se měsíčníkem a jeho novým formátem zabýváme, je plýtváni finančními prostředky předchozího vedení kraje v čele s ČSSD. Jen pro porovnání - na mediální služby v roce 2012 bylo z rozpočtu vynaloženo 7.001.954,- Kč, a k tomu za vydávání Měsíčníku LK zaplatil kraj ještě dalších 5 958 165,- Kč. Celkem tedy ČŠSD v krajské vládě utratila v roce 2012 za svoji propagaci a PR téměř 13 milionu korun. Nové vedení kraje v roce 2013 za mediální služby utratila 1.137.687,- Kč a za dobíhající Měsíčník LK zaplatila 4 449 122,- Kč. Celkem tedy 5,6 milionu korun, tedy méně než polovinu. A to nemluvíme o reklamních materiálech jiných resortů, na které se mimo krajský rozpočet ztrácely další miliony korun a sloužily k předvolební propagaci některých bývalých radních.

Pokud tato fakta shrneme, ušetřilo v prvním roce nové vedeni kraje jen na propagaci kraje 7,4 milionu korun. To jen ukázka  nehospodárného hospodaření bývalého vedení kraje, na které při psaní svých rozhořčených zprávách zastupitelé ČSSD rádi zapomínají.

Současná koalice po svém nástupu navíc změnila systém organizování veřejných zakázek a otevřela je většímu počtu uchazečů i veřejnosti. Všechny zakázky jsou otevřené a uveřejňovány se svou historií spolu s dokumenty na profilu zadavatele i v nižším, než zákonem nastaveném limitu.

Zopakujme - do hodnotících komisí mohou, na rozdíl od minulé krajské vlády, delegovat své zástupce všechny politické kluby, tedy i ČSSD. Klub sociálně demokratických zastupitelů však bohužel tohoto práva příliš hojně nevyužívá nebo s účelovými připomínkami přichází jeho 7„statečných“ členů až jako generálové po bitvě, a ještě prohrané. Možná to dělají ze škodolibosti, možná z neznalosti, možná se někteří za předchozí vládnutí ve stylu „malá domů“ přece jen stydí…  Kdo ví?

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Marek Pieter, náměstek hejtmana LK pro ekonomiku 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login