Aktuality

Liberecký kraj zahájil stavbu přeložky silnice v Chrastavě z centra k řece Jeřici

03.06.2014 18:19

Závěrečná III. etapa akce v Chrastavě  - přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z centra Chrastavy do nové polohy podél řeky Jeřice, začala 3. června. Hejtman LK Martin Půta, starosta města Michael Canov a další hosté přestřihli startovní pásku stavby, která bude dokončena o prázdninách roku 2015.

Již předtím schválila Rada LK finanční prostředky na předfinancování akce tak, aby mohla být zahájena.  Výše dotace činí 100 % uznatelných nákladů a cena stavebních prací je 36.292.882 Kč včetně DPH. 

Michela Canov připomněl, že stavební práce se začaly připravovat již za hejtmana Pavla Pavlíka a pak za každého dalšího hejtmana se dokončila jedna etapa.

„Stavba navazuje již na dvě předcházející etapy, po jejím dokončení bude kompletně odvedena tranzitní doprava mimo město,“ pochvaloval si starosta.

„Je vidět, že pan starosta je velký vyjednavač, když se mu podařilo přesvědčit vedení kraje bez ohledu na politickou příslušnost, aby se stavbě v Chrastavě náležitě věnovalo,“ reagoval hejtman s tím, že očekává, že o prázdninách příštího roku bude stavba hotova.

Touto III. etapou dojde k dokončení přeložky silnice II/592 z centra města. Trasa začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská. Komunikace je navržená jako obousměrná dvoupruhová s chodníky a měří 1100 metrů ve III. etapě jde o cca 477 metrů. Navržené technické řešení komunikace předpokládá zajištění odpovídající volné šířky komunikace (včetně příslušného rozšíření ve směrovém oblouku) a z tohoto důvodu je nutný zásah do stávajících objektů (demolice) a do záboru soukromých pozemků, což si mj. vyžádá nové oplocení. Realizovaný objekt protihlukové clony bude zároveň plnit i funkci oplocení, aby sousedící zástavba byla odpovídajícím způsobem chráněna proti hluku z dopravy.

V rámci stavby jsou upraveny i dotčené křižovatky včetně řešení bezpečných přechodů pro chodce. Trasa III. etapy je z převážné části situována do míst nynějších soukromých zahrad podél řeky Jeřice a bude postavena u nové nábřežní zdi. Stávající zeď je pro takovéto řešení v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, proto je v rámci PD navržena její kompletní obnova.

Přeložka silnice II/592 - III. etapa je navržena v parametrech místní komunikace, přičemž její realizací dojde k významnému zvýšení bezpečnosti v daném prostoru. Celé navrhované řešení je vedeno snahou o zpřehlednění dotčeného úseku, zejména ve vztahu k pohybu chodců. V celé délce trasy bude postaven chodník.

Součástí stavby je jeden mostní objekt pro překonání trasy nové komunikace nad korytem řeky Jeřice. Nová lávka pro pěší nahradí stávající provizorní konstrukci, instalovanou po povodních a pro pěší tak výrazným způsobem zjednoduší přístup do centra města.

Součástí stavby jsou též vyvolané přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy včetně náhradní výsadby a nové dopravního značení.

Program: ROP NUTS II Severovýchod, předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila:

41.673.265,- Kč bez DPH - veřejná zakázka podlimitní na stavební práce, Nejvýhodnější nabídka:

Uchazeč Metrostav a.s. za nabídkovou cenu 29.994.117,- Kč bez DPH, 36.292.882,- Kč včetně DPH, doba stavby 14 měsíců, dokončení 7/2015.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login