Hejtman LK Martin Půta: Škody po letošních povodních LK přesáhly půl miliardy Kč

20. 6. 2013
Ve Vísce

 

Pane hejtmane, začátkem června zasáhly Liberecký kraj, stejně jako většinu území Česka, povodně. Byl vyhlášen Stav nouze pro většinu českých krajů včetně toho našeho. Kolik obcí bylo v kraji zasaženo a jaké vznikly  škody?

Na základě dostupných informací bylo větší či menší mírou zasaženo 45 obcí Libereckého kraje. Celkové škody v Libereckém kraji byly sečteny na 568 409 000 Kč. Z toho na komunikacích a mostech v majetku Libereckého kraje došlo ke škodám ve výši 244  430 000 Kč. Dále pak na státním majetku 174 925 000 Kč a na obecním 145 417 000 Kč. Podnikatelské subjekty byly poškozeny výší 1 460 000 Kč a u fyzických osob a nepodnikajících právních osob došlo k poškození majetku ve výši 2 177 000 Kč.

Škody jsou oproti povodním z roku 2010 o hodně nižší, myslíte, že to bylo pouze tím, že voda zasáhla o polovinu obcí méně?

Určitě ne jenom tím. Ukázalo se, že zkušenosti z tragických záplav roku 2010 pomohly obcím a jejím starostům lépe řešit problémy a rychleji a účelněji reagovat na měnící se povodňovou situaci. Lidé, povodňové komise, hasiči, záchranáři a další profesionálové i dobrovolníci zvládali náročné problémy, věděli, kde je jejich místo, a dokázali se proti vodě efektivně bránit a vzájemně si pomáhat. Zejména na žádném místě v kraji nedošlo k podcenění situace a takřka vše fungovalo podle protipovodňových plánů. Všem – členům krizových štábů a povodňových komisí, starostům, profesionálním a dobrovolným hasičům, záchranářům, policistům a dalším členům Integrovaného záchranného systému, zaměstnancům krajského úřadu i dobrovolníkům děkuji za perfektně odvedenou práci, kdy dokázali pracovat několik dní bez odpočinku a pořádného spánku, aby škody na majetku byly co nejmenší a nedošlo ke ztrátě životů. 

Nyní je třeba posoudit možnosti ochrany a diskutovat se zástupci Povodí Labe a Povodí Ohře a také s ochránci přírody a krajiny o řešení, jak obce a jejich občany lépe ochránit. Za tímto účelem jsem se postupně setkal v minulém týdnu se starosty postižených obcí a na jednání ve Stráži pod Ralskem, Stružnici, Višňové a Bílém Kostele jsme si právě tyto otázky vyjasňovali. Samozřejmě je budeme znovu řešit při likvidaci následků letošní povodně a budeme hledat co nejlepší možnosti ochrany pro budoucí léta.

Celkové škody po povodních 2013

Druh majetku v tis. Kč

Celkem

Státní

Krajský

Obecní

Podnikatelské subjekty

FO

PO nepodnikající

174 925  

244 430  

145 417  

1 460  

1 845  

332  

568 409  

Povodně 2010

Blesková povodeň zasáhla v srpnu 2010 polovinu území Libereckého kraje. Pět lidí tehdy připravila velká voda o život, další 2000 jich přišly o střechu nad hlavou. Zůstaly po ní škody za 8,2 miliardy korun. Ani po bezmála třech letech se ještě vše neopravilo. Rekonstrukce nejpoškozenějších silnic začaly až letos, stále se pracuje i na opravách v korytech potoků a řek.

zpět na seznam

Zpracovávám...