Události uplynulého týdne v Libereckém kraji a očekávané akce v nastávajících sedmi dnech

22. 6. 2013
Budova KÚ LK v Liberci

 

Co se událo:

18. 6. Jednala Rada Libereckého kraje.  Mimo jiné rozhodla o pokračování zadávacího řízení veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“. Také, že přidá na údržbu krajských silnic 20 miliónů Kč a rozjede projektový záměr IP6 na rozvoj sociální sítě služeb.

19. 6. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Šamánkově ulici otevřela nově zrekonstruované půdní prostory.  Studenti a učitelé získali dvě nové počítačové učebny, kancelář pro fiktivní firmu a aplikovanou ekonomii, informační centrum s odbornou knihovnou a kabinet pro vyučující.

20. 6. V sídle LK v Liberci se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže měst a obcí Libereckého kraje v třídění komunálního odpadu „Zlatá popelnice“ Vítězství získalyHarrachov a  Troskovice, Skokanem roku se stala Nová Ves nad Nisou.

20. 6. Škody po letošních povodních LK přesáhly půl miliardy Kč. Obce, kraj, stát a další subjekty vyčíslily škody po letošních povodních. Na základě dostupných informací bylo větší či menší mírou zasaženo 45 obcí Libereckého kraje. Celkové škody v LK byly sečteny na 568 409 000 Kč. Z toho na komunikacích a mostech v majetku LK došlo ke škodám ve výši 244  430 000 Kč. Dále pak na státním majetku 174 925 000 Kč a na obecním 145 417 000 Kč. Podnikatelské subjekty byly poškozeny ve výši 1 460 000 Kč a u fyzických osob a nepodnikajících právních osob došlo k poškození majetku ve výši 2 177 000 Kč.

20. 6. Hejtman LK Martin Půta, radní pro dopravu Vladimír Mastník, ředitel KSS LK Jan Růžička a vedoucí odboru dopravy KÚ LK Jan Čáp navštívili dvě stavby realizované z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Jde o programy s alokací pro kraje 50 % (dotace) a 50 % (vlastní podíl). Jedná se o akce, které byly poškozeny povodněmi v roce 2010 a jejichž realizace byla zahájena na jaře letošního roku a budou ukončeny do poloviny příštího roku.

Konkrétně jde o silnici II/592 Chrastava (I. etapa), tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 – Andělská hora, železniční přejezd, a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží -  konec města, a o silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov.

21. 6. června se otevřela pro veřejnost ve velkém sále Severočeského muzea v Liberci dlouho očekávaná výstava "Ještěd - 40 let s námi", která se koná k výročí 40 let od otevření restaurace a horského hotelu na Ještědu.

Již v únoru minulého roku vyhlásilo muzeum v souvislosti s chystanou výstavou akci "Přineste kus Ještědu", při které soukromé osoby i instituce darovaly do muzea na 300 předmětů souvisejících s  původním vybavením Ještědu nebo s historií stavby. Největší část předmětů věnovaly České radiokomunikace a. s., například soubor originálního nábytku, který pro Ještěd navrhl liberecký architekt Otakar Binar. Díky vstřícnosti rodiny Karla Hubáčka je na veřejnosti poprvé vystavena Cena Augusta Perreta, nejvyšší mezinárodní ocenění, které kdy získal český architekt.

 

 

Co se bude dít v následujících sedmi dnech

25. 6. Koná se 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje  v roce 2013. Na pořadu jednání je 65 bodů.

26. 6. Začíná výstava Město – Pokrok – Umění v krajské vědecké knihovně v Liberci.

V 16 hodin ji společně zahájí hejtman LK Martin Půta a Bernd Lange, zemský rada zemského okresu Görlitz.

27. 6. V Oldřichově v Hájích, Středisku ekologické výchovy LK, se sejdou podle radní Ivany Hujerové výrobci regionálních produktů, aby noví nositelé převzali certifikáty značky Regionální produkt Jizerské hory a Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj (cca 30 výrobců). Akce, kterou pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Místní akční skupinou Frýdlantsko a občanským sdružením LAG Podralsko, se koná od 10 do 13 hodin.

27. 6. Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, U Sila, v Liberci  pořádá první akcí v rámci Kulturního léta seniorů 2013. Od 13 hodin  v přírodním divadle Domova vystoupí pro pozvané klienty Taneční orchestr Celestýnka, Václav a Jan Neckářovi, krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa a jeho hosté z umělecké školy Jablonec n. Nisou, folkař – Jan Vopařil a ředitel Domova Miloslav Vodrážka.

28. 6. Hejtman LK Martin Půta pokračuje v pátek v pravidelných setkáních se zastupiteli obcí a měst a občany Libereckého kraje. V 17 hodin se s občany setká na besedě ve frýdlantské restauraci Beseda.

 

Víte že,obcí s nejmenším počtem obyvatel v Libereckém kraji  jsou Rakousy? V roce 2011 měly 74 obyvatel.

zpět na seznam

Zpracovávám...