Hejtman LK: Dotaci na spolufinancování projektu revitalizace lázní projednáme na červnovém zastupitelstvu, potřebujeme ale záruky, že projekt bude městem úspěšně dokončen

24. 6. 2013
Bývalé lázně, budoucí Oblastní galerie v Liberci

 

V článku nazvaném „Liberec dluží peníze za lázně. Lidé se do nich nepodívají“, který vyšel v MF Dnes dne 22. 6. 2013, je několik nepřesných a zavádějících informací, které deníku poskytla primátorka Statutárního města Liberec Martina Rosenbergová.

Správné jsou informace, že Statutární město Liberec dluží stavební firmě milióny, a že se zdrželo proplácení evropských dotací z Regionálního operačního programu Severovýchod. V žádném případě však není Liberecký kraj povinen platit městu „desítky miliónů korun“ za rekonstrukci lázní na Oblastní galerii v Liberci. V této souvislosti připomínám i problémy s dodatečným financováním vybavení galerie, na které město a předchozí krajská vláda jaksi zapomněly. A přitom jde o mimořádně vysokou částku, kolem 30 miliónů Kč navíc z krajského rozpočtu!

 

To, že jsme jako Liberecký kraj přislíbili vzít na sebe závazek navýšení spolufinancování o 7,5%, tedy o cca 28 miliónů Kč, je výhradně projev dobré vůle a vstřícné gesto Rady a Zastupitelstva LK vůči Statutárnímu městu Liberec. Na zasedání Zastupitelstva LK v úterý 25. června budu jeho členy přesvědčovat, aby účelovou dotaci Statutárnímu městu Liberec na pokrytí celkově 15% spoluúčasti LK na způsobilých výdajích projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ schválili.

 

Statutární město Liberec ale musí na druhé straně garantovat úspěšnost celého projektu a jeho financování. Liberecký kraj i já osobně potřebujeme mít jistotu, že projekt bude včas a v dobré kvalitě dokončen. I proto v této souvislosti navrhnu, aby schválená částka nebyla městu vyplacena dříve, než budou proplaceny evropské dotace. Pak samozřejmě stavbu řádně převezmeme podle harmonogramu a budeme, v souladu se smlouvou, financovat provoz nové Oblastní galerie v Liberci.

 

Cituji z důvodové zprávy připravené k tomuto bodu programu pro 6. zasedání Zastupitelstva LK v roce 2013, která dokumentuje vstřícný postoj kraje vůči městu:

Finanční prostředky budou městu poskytnuty v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o poskytnutí účelové investiční dotace. V Dodatku č. 1 smlouvy je uvedeno, že návrh smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace se smluvní strany zavazují vzájemně projednat a tuto smlouvu uzavřít nejpozději do 15. 9. 2013.

Rád bych věřil, že vedení Statutárního města Liberec má projekt rekonstrukce lázní plně pod kontrolou. V tom případě je Liberecký kraj připraven svou část smlouvy naplnit a nad její rámec na dokončení rekonstrukce mimořádně cenného objektu nové Oblastní galerie v Liberci přispět ze svého rozpočtu dalšími 28 miliony korun. Shrňme – kraj přispěje na revitalizaci lázní na galerii částkou blížící se 90 miliónům Kč.

 

 

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

 

 

 

 

 

 

Liberec dluží peníze za lázně. Lidé se do nich nepodívají

22. 6. 2013  Mladá fronta DNES  str. 01  Kraj Liberecký

Adam Pluhař

zpět

Liberec dluží firmě miliony za opravené lázně. Ta je proto nepředá, dokud nedostane zaplaceno. Kvůli problému muselo město zrušit i na úterý plánovanou prohlídkou opravené historické budovy.

Desítky lidí se těšily na plánovanou prohlídku opravených libereckých lázní, ale v červnu se nedočkají. Liberec totiž kvůli opožděným dotacím dluží miliony korun stavební firmě Chládek a Tintěra. Ta proto lázně, jejichž oprava má dnes nálepku „kontroverzní“, nepředala.
Liberec dluží pardubické firmě 60 milionů korun. Firma proto městu odmítla stavbu předat. Je tak vlastně v právu. „Rozhodla se uplatnit ustanovení ve smlouvě,“ konstatoval koordinátor evropských projektů libereckého magistrátu Michal Vereščák.
Na vině je podle něj zdržení v proplácení evropských dotací z Regionálního operačního programu Severovýchod. Městu dosud nepřišla splátka dotace. „Není naší vinou, že ROP dosud městu tyto peníze neposlal,“ řekl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.
Firma lázně nepředá, dokud nebude mít zaplaceno. „Je to spíš obranný prvek, abychom se dostali k penězům, které nám patří. Abychom nepředali dílo a přitom postrádali peníze, na které máme nárok,“ vysvětlil prokurista firmy René Vahala.
Samotnou kolaudaci stavby bude zařizovat město, není starostí firmy. Podle René Vahaly ale Chládek a Tintěra do příštího týdne připraví stavbu bez vad a nedodělků. „Budeme v podstatě jen čekat na vyřešení téhle finanční záležitosti. Jakmile proběhne platba, okamžitě se podepisuje předávací protokol,“ doplnil Vahala.
„Doufali jsme, že dostaneme desítky milionů korun od
Libereckého kraje, jemuž budou lázně patřit,“ uvedla liberecká primátorka Martina Rosenbergová. „Pomohlo by nám to k uhrazení dluhu u firmy Chládek a Tintěra. Ale kraj nám peníze pošle až v druhé polovině letošního roku,“ zmínila primátorka.
Firma jedná s městem, stavba by tak mohla být předaná v půli července. To ale nepotěší desítky lidí, kteří se chystali na prohlídku avizovanou na úterý 25. června. O obrovském zájmu o přestavbu lázní na galerijní objekt svědčí i spousta telefonátů. „Lidé volali prakticky denně. Nebylo to jen kvůli prohlídce, ale třeba i kvůli technickým věcem. Zajímala je kvalita betonu a další detaily stavby. Na prohlídce by se dozvěděli více. Náhradní termín proběhne v červenci,“ uvedla mluvčí liberecké radnice Zuzana Minstrová. Město se všem, kteří se na prohlídku těšili, na dálku omlouvá. „Vzniklá situace mě velice mrzí. Sama jsem se na otevření této unikátní

Kontroverzní proměna starých lázní na galerii

Městské lázně císaře Františka Josefa I. se rozsáhlou přestavbou, která začala 9. září 2011, změnily na galerii. V těchto dnech si mělo Statutární město Liberec dokončené dílo převzít, ale nedostalo splátku dotace 60 milionů korun a nemohlo zaplatit stavební firmě Chládek a Tintěra. Celý projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt přišel na 360 milionů korun, včetně DPH. Z velké části je hrazen z evropských dotací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

***

Povinnou spoluúčast ve výši 15 procent bude platit budoucí vlastník objektu -
Liberecký kraj. Bude tu mít své sídlo krajská příspěvková organizace Oblastní galerie. Do správy Libereckého kraje by měly přejít přestavěné lázně už v srpnu. Stavbu od začátku provázely spory. Jako předraženou ji kritizovala Změna pro Liberec. Zakázku na její popud prověřovala i regionální rada Severovýchod a do ukončení šetření pozastavila výplatu evropských dotací.

Foto popis| Lázně v Liberci Historické liberecké lázně se po opravě změnily na galerii.
Foto popis| budovy, jednoho z architektonických klenotů Liberce, velice těšila, a to už jen proto, kolik emocí od počátku rekonstrukci lázní provázelo,“ řekla primátorka Liberce Martina Rosenbergová.
Foto autor| Foto: Ota Bartovský, MAFRA

O autorovi| Adam Pluhař, s přispěním Miloslava Lubase

Regionální mutace| Mladá fronta DNES -
liberecký kraj

zpět na seznam

Zpracovávám...