Stezka Greenway Jizera je součástí kostry sítě cyklodopravy v Libereckém kraji

26. 6. 2013
Stezka Greenway Jizera Líšný - Malá Skála.

 

Liberecký kraj uspořádal dne 25. 6. 2013 pracovní setkání partnerů Greenway Jizera za účasti pana hejtmana Martina Půty, náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové a člena rady kraje pana Vladimíra Mastníka.                                              

Témata pracovního setkání:

·         Představení projektu Greenway Jizera, ředitelem Sdružení Český ráj Ing. Jiřím Lukešem

·         Informace o podpoře Libereckého kraje v dotačním fondu DOPRAVA pro rok 2013

·         Pasportizace páteřních cyklotras „kostry cyklodopravy Libereckého kraje“

 

Ředitel ze Sdružení Český ráj Jan Lukeš, jako hlavní koordinátor projektu, informoval o situaci v realizaci projektu od roku 2002, kdy zpočátku byly zpracovávány studie a byla trasována stezka. V roce 2007 byla podepsána Libereckým a i Středočeským krajem Dohoda o partnerství na projektu Greenway spolu s dalšími partnery – Krkonoše svazek měst a obcí, města Semily, Turnov, Železný Brod, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, dále Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

„Následně začalo období projektových příprav, následované i realizačními fázemi jednotlivých úseků,“ doplnila náměstkyně hejtmana Hana Maierová, která byla u zrodu projektu.

Projektová příprava a stavba

Projektová dokumentace

        Podspálov – Semily – Dolní Sytová (DUR, Město Semily)

        Železný Brod – Líšný (DUR, Město Železný Brod)

        Zeleneč (Zápy) – Lázně Toušeň (Středočeský kraj)

        Lázně Toušeň – Benátky nad Jizerou (Středočeský kraj)

        Dalovice – Hrdlořezy (Středočeský kraj)

Výstavba stezky

        Dolánky – Líšný (2011 – 13, SČR)

        Káraný (2013)

Hotové úseky

        Semily (2009, 2012, Město Semily)

        Svijany (2012, Obec Svijany)

        Líšný – Malá Skála (2012, SČR)

        Turnov – Dolánky (2006, Turnov)

        Dokončují se další úseky – 2013 – Líšný – Malá Skála, Malá Skála Křížky,

„V současné době je definována základní idea a vize projektu, je vytvořeno partnerství, systém managementu a koordinace. Tématická trasa je vedena po stávajících značených cyklotrasách. Probíhá projektová příprava a i realizační fáze v dílčích úsecích. Je zahájen proces medializace i propagace projektu,“ shrnul ředitel.

 

A jakou úlohu očekávají partneři od Libereckého kraje? Naplňování dohody o partnerství projektu z roku 2007, systémovou podporu významných cyklotras LK, zahájení přeznačení dálkových cyklotras Libereckého kraje v systému sítě České republiky, aktualizaci programu rozvoje cyklistické dopravy, pravidelné naplňování dotačního fondu na podporu cyklodopravy, iniciativa kraje při vypořádání majetkových vztahů u silnic např. II/292.

 

Partneři očekávají vůdčí roli kraje při dalším rozvoji „kostra sítě cyklodopravy LK, požadují stabilizaci systému financování ze strany kraje ve spolupráci s obcemi a regionálními partnery.

 

„Liberecký kraj je ochoten naplňovat Dohodu o partnerství na projektu Greenway Jizera v rámci podpory přípravy a realizace projektu prostřednictvím dotačního fondu dopravy.

Za poslední 4 roky bylo do cyklodopravy investováno Libereckým krajem 14,250 mil. Kč. Rok 2009 – 5,2 mil. Kč, 2010 – 2,2 mil. Kč, 2011 0,75 tisíc Kč, rok 2012 – 6,1 mil. Kč.

V letošním roce bylo do cyklodopravy zatím z dotačního fondu uvolněno 2 mil. Kč a připravuje se výzva na projektové dokumentace v dopravě v alokaci miliónu korun,“ informoval člen rady pro resort dopravy Vladimír Mastník

 

„Podpora přeznačení dálkových cyklotras v národním systému by neměla být problémem. V Libereckém kraji se jedná především o trasu č. KČT 14, 15 a 17, dále trasu č. 21 a 22. Trasa č. KČT 14 z Hrádku nad Nisou přes celý kraj do Svijan, resort dopravy již přeznačil v letošním roce a v tuto chvíli se pracuje na předání dopravního značení majitelům komunikací,“ potvrdilhejtman LK Martin Půta s tím, že by byl velmi rád, kdyby finanční situace kraje umožnila stabilizaci dotačních fondů v dalších letech.

 

Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu LK, zdůraznil iniciativu odboru při vypořádávání majetkových vztahů u silnic patřící kraji. Informoval o dotačním fondu doprava a jeho podprogramech.

„V letošním roce připravujeme i zadání aktualizace programového dokumentu na další plánovací období 2014 – 2020 v dopravě,“ řekl Čáp.

Jednání podle něj iniciovalo zpracování pasportizace jednotlivých projektů kostry sítě cyklodopravy.

„Ta zahrnuje cyklotrasu Greenway Jizera, Zelenou cyklomagistrálu Ploučnici, Cyklotrasu Odra Nisa a cyklotrasu Svaté Zdislavy. Pasporty zaevidují realizovanou a plánovanou projektovou činnost ve všech stupních včetně finanční náročnosti a to samé i ve fázi realizační. Pro odbor dopravy tak vznikne podklad pro správné nastavení dotačních podprogramů, s ohledem na reálné potřeby partnerů,“ uzavřela Iveta Moravcová, koordinátorka cyklodopravy KÚ LK.

zpět na seznam

Zpracovávám...