Kotelna na biomasu v Oldřichově v Hájích již funguje, chystají se další ekoprojekty

26. 6. 2013
Kotelna v Oldřichově v Hájích

 

Přestřižením pásky byla 25. června slavnostně uvedena do provozu kotelna na výrobu tepla z biomasy v Oldřichově v Hájích. Investorem je obec, která bude také kotelnu provozovat.

Pásku přestřihli hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, starosta obce Jaromír Tichý a zástupci projektanta a administrátora projektu.

 „Obec bude novou ekologickou kotelnou vytápět sedm objektů ve středu obce. V současné době máme na kotelnu připojený obecní úřad, hospodu, poštu, obchod, hasičskou zbrojnici, jeden rodinný dům a ubytovnu Domu dětí a mládeže. Nyní již připravujeme II. etapu rozvodu tepla do dalších objektů. Počítáme i s rezervou pro další zájemce o ekologické teplo. Štěpku si bude obec vyrábět z velké části sama, hlavně z palivového dřeva z obecních lesů nebo z náletů, které se průběžně odstraňují podél cest.“ řekl starosta obce Jaromír Tichý.

Náklady na akci si vyžádaly bezmála 12 mil. Kč, z toho Evropská unie uhradila 6,4 mil. Kč. Zbývající prostředky hradila obec z vlastního rozpočtu a úvěru od České spořitelny a.s..

Jsem rád, že Liberecký kraj přispěl na projektovou přípravu a podle toho, co tu všichni vidíme, to určitě nebyly zbytečně vynaložené peníze. Jak je vidět, tak malá obec, jako je Oldřichov v Hájích také dokáže kvalitně připravit a zrealizovat velký projekt,“ řekl hejtman Martin Půta.

Po slavnostním otevření se zástupci kraje a obce přesunuli do Ekocentra Oldřichov v Hájích, kde jim byl ředitelem Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje Radek Hromádkou a starostou obce představen společný projekt revitalizace bývalé panelárny. Obec zde připravuje vybudování technického zázemí obce, které budou zajišťovat přípravu štěpky pro dokončenou kotelnu, truhlárnu pro výrobu obecního mobiliáře a sběrný dvůr. „V současné době jsou tyto činnosti zajišťovány v naprosto nevyhovujících prostorách,“ poznamenal starosta.

Ekocentrum zde chce navíc rozšířit svoje ubytovací aktivity provozováním ekokempu, který zahajuje provoz už letos 1. července. Tím, že se u nás lidé ubytují, podpoří ekologicko-výchovné výukové programy, které připravujeme pro děti z celého Libereckého kraje. Samozřejmě máme připraveny i programy pro návštěvníky kempu. Budou si moci zkusit zpracovat vlnu z našich ovcí, navštívit včelín nebo se třeba svézt na koni,“ prozradil Radek Hromádka.

„Zdá se, že dnešním slavnostním otevřením kotelny na biomasu nové projekty v Oldřichově v Hájích nekončí. Spolupráce naší krajské příspěvkové organizace a obce mě těší dvojnásob. Navíc celý záměr je připravovaný tak, aby došlo k navýšení kapacity našeho ekocentra a zároveň kraj nemusel, jako zřizovatel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, navyšovat provozní příspěvek,“ doplnil náměstek hejtmana Josef Jadrný.

zpět na seznam

Zpracovávám...