Prohlášení hejtmana LK k aktivitě AKČR podpořit Rusnokovu vládu

2. 8. 2013
Hejtman LK Martin Půta

 

Dnes jsem obdržel návrh usnesení č. 47 Rady Asociace krajů ČR  - Stanovisko Rady Asociace krajů ČR k jednání s vládou ČR, ve kterém předseda AK ČR Michal Hašek navrhuje hejtmanům požádat jménem AK ČR všechny parlamentní strany, všechny poslance a poslankyně, aby hlasovali pro vládu Jiřího Rusnoka.

Konstatuji, že stejně jako v případě volby prezidenta České republiky odmítám snahu o zatažení zájmového sdružení krajů, kterým by AK ČR měla být, do výhradně politického rozhodování, jež je plně v kompetenci Parlamentu ČR. Tato opakovaná snaha učinit z AK ČR jakousi třetí komoru parlamentu a paralelní centrum politikaření vede podle mého názoru ke zneužití jejího poslání, jímž je být nestranickou a nevládní organizací hájící společné zájmy a práva krajů. To jednoznačně vyplývá z platných stanov AK ČR.

Z výše uvedeného důvodu se odmítám hlasování o tomto návrhu usnesení zúčastnit.

Zdůrazňuji, že Liberecký kraj bude s vládou České republiky vždy hledat taková řešení problémů, která jsou v zájmu všech občanů. Jako hejtman jsem připraven spolupracovat jak s premiérem, tak se všemi ministry bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Do politického rozhodování, které přísluší parlamentu se ale odmítám nechat zatahovat. Pokud budou snahy o politizaci AK ČR pokračovat, nebudu se moci jako hejtman Libereckého kraje práce v ní dále účastnit.

 

 

Martin Půta

            hejtman Libereckého kraje

 

 

 

 

 

 

 

návrh

 

U S N E S E N Í

 

Rady Asociace krajů České republiky

 

Číslo: 47

ze dne 2. srpna 2013

 

Stanovisko Rady Asociace krajů ČR k jednání s vládou ČR

 

 

Rada Asociace krajů České republiky

 

                        I.            bere na vědomí

informaci členů pracovní skupiny vlády ČR a Asociace krajů ČR k problematice fondů EU,

 

                     II.            konstatuje,

a)      že odbornický kabinet předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka na rozdíl od minulých pravicových vlád vnímá kraje jako přirozené partnery pro diskuzi a hledání společných řešení problémů občanů, fungování krajských samospráv či udržení a rozvoj klíčových veřejných služeb,

b)      že si nepřeje další prodlužování morální, ekonomické i politické krize České republiky, a proto podporuje vyjádření důvěry kabinetu předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka a žádá všechny parlamentní strany, všechny poslance a poslankyně, aby pro tuto vládu hlasovali.

 

 

 

JUDr. Michal Hašek

předseda Rady

Asociace krajů ČR

zpět na seznam

Zpracovávám...