Fúze pravděpodobně spojí libereckou a turnovskou nemocnici

22. 8. 2013
Proejekt prezentoval J. Šuma

 

Panochova nemocnice Turnov by se měla v lednu 2014 sloučit s Krajskou nemocnicí Liberec (KNL).

Připravovanou fúzi na podnět náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví Zuzany Kocumové projednali včera na semináři v sídle Krajského úřadu LK v Liberci představitelé obou nemocnic se zastupiteli Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Města Turnov. Záměr budou projednávat i všechna tři zastupitelstva.

V případě vůle všech budoucích akcionářů by rozhodnutí mělo být hotovo do konce září, aby mohly obě nemocnice být spojeny od ledna příštího roku a vykazovat společně péči pro zdravotní pojišťovny.

Projekt a výstupy z pracovních skupin i projektového týmu fúze představil Jan Šuma ze společnosti VGD, která fúzi zpracovávala.

 „Důvodem připravované fúze je především snaha o optimalizaci struktury zdravotní péče a možnost dalšího rozvoje zdravotní činnosti v Panochově nemocnici, ale i ochrana specializované péče poskytované v Krajské nemocnici Liberec,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Zuzana Kocumová.

Liberecký kraj podporuje fúzi obou zdravotnických zařízení mimo jiné proto, že město Turnov obdrželo v minulosti nabídky i od dalších soukromých subjektů působících ve zdravotnictví na odkup Panochovy nemocnice, která v současné době vykazuje ztrátu v hospodaření.

„Pokud by si Panochovu nemocnici koupil jiný soukromý subjekt, mohla by být v budoucnu oslabena pozice liberecké nemocnice jako největšího poskytovatele zdravotní péče v Libereckém kraji a zároveň s tím by mohlo dojít k odlivu pacientů mimo liberecký region,“ doplnil k tomu generální ředitel KNL Luděk Nečesaný.

„Rozsah a kvalita péče o pacienty zůstane v případě sloučení  v každém případě v obou nemocnicích nejméně na stejné úrovni jako dosud,“ zdůraznil.

Plánovaná fúze je také součástí připravované krajské zdravotní koncepce, která počítá s vytvořením páteřní sítě nemocnic a zvýšením vzájemné spolupráce. Klíčovými zdravotnickými zařízeními v regionu jsou i dvě krajské nemocnice - liberecká a českolipská. Fúze liberecké a turnovské nemocnice pak přinese především synergie v mnoha oblastech, jež mohou přispět k efektivnějšímu poskytování zdravotní péče ale i jejímu zlevnění.

 

zpět na seznam

Zpracovávám...