Liberecký kraj podepíše smlouvu NOVUM o spolupráci česko-polského příhraničí

13. 11. 2014
Znak Libereckého kraje

V Hradci Králové se uskuteční 18. listopadu závěrečná konference v rámci projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“.

Smyslem tohoto projektu bylo především vytvořit jednotnou strategii spolupráce v rámci společného území hranice ČR a Polska – konkrétně území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje a také Dolnoslezského vojvodství.

Zároveň zde vrcholní zástupci jednotlivých partnerů projektu podepíší smlouvu o spolupráci, která definuje i budoucí společnou činnost partnerů a to při koordinaci a dohledu nad implementací strategie a jejího akčního plánu. Za Liberecký kraj tuto smlouvu podepíše v zastoupení hejtmana jeho statutární náměstkyně Zuzana Kocumová.

Tato společná strategie je předpokladem pro vznik Evropského seskupení územní spolupráce (ESÚS) NOVUM, jehož založení se připravovalo souběžně s tímto projektem a fakticky by mělo začít fungovat v průběhu roku 2015.

Na zmíněné konferenci se účastníci dozvědí o průběhu projektu a tvorbě strategie a bude zde také představen příklad jiných ESÚS dnes již běžně fungujících jinde v Evropě. Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

„Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU a mohou jimi být státy, regionální a místní orgány a veřejnosprávní subjekty,“ připomněl hejtman Martin Půta s tím, že ESÚS NOVUM by měl představovat jednoho z možných žadatelů a následně příjemce dotací v rámci kohezní politiky 2014-2020 s orientací zejména na česko-polské přeshraniční projekty.

zpět na seznam

Zpracovávám...