Projekt Cíl 3 přeshraniční krizové spolupráce mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko pokračuje

19. 11. 2014
Cvičení

V minulém týdnu se uskutečnilo cvičení složek IZS k prověření funkčnosti portálu krizového řízení Odboru kancelář hejtmana LK, jenž je součástí projektu Cíl 3 přeshraniční krizové spolupráce mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko.

Projekt zajišťuje přeshraniční informační a koordinační systém v oblasti ochrany obyvatelstva zejména při přírodních katastrofách.

Cvičení proběhlo na obou stranách hranice bez komplikací a s velmi dobrými výsledky.

„Tento portál krizového řízení je určen občanům i  a odborné veřejnosti v česko-saském přeshraničním regionu, vymezeném Libereckým krajem na české straně a zemskými okresy Görtliz a Bautzen na německé straně,“ uvedl hejtman LK Martin Půta, který se cvičení rovněž zúčastnil.

Co na portálu najdete:

Dalším krokem je výběrové řízení na „Zásahové vozidlo pro zabezpečení mobilního velení, řízení, koordinace a řešení povodňové (krizové) situace“, za nabídkovou cenu cca 2, 5 miliónu Kč včetně DPH.

zpět na seznam

Zpracovávám...