V liberecké knihovně obdrží ceny nejlepší knihovníci

6. 12. 2014
Il.foto

Rada Libereckého kraje vyhlásila soutěž „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a schválila pravidla pro ocenění. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a statutární náměstkyně hejtmana resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Hany Maierové. „Oceněným knihovnám, vždy jedné z každého okresu Libereckého kraje, udělíme diplom a finanční odměna ve výši 10.000 korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana.

Ceny budou poprvé předány na tradičním Setkání knihovníků Libereckého kraje pořádaném Regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci v úterý 9. 12. 2014 v 9. 30 hodin ve velkém sále KVK v Liberci.

Nebudou to jediná ocenění, která se ten den budou předávat. Regionální organizace SKIP Libereckého kraje již potřetí udělí ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Ocenění obdrží diplom a věcnou cenu ve výši 1.000 Kč.

Ceny předá náměstkyně hejtmana, pověřená řízením rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Hana Maierová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, Blanka Konvalinková a předsedkyně Regionální organizace SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková (ředitelka Městské knihovny v České Lípě).

Po slavnostní části setkání knihovníků bude následovat přednáška ředitele Knihovnického institutu Národní knihovny ČR v Praze Víta Richtera "Perspektivy a trendy oboru knihovnictví  - jaké budou knihovny za 30 let?"

zpět na seznam

Zpracovávám...