Policie vyhlásí nejlepší okrskáře roku 2014 Libereckého kraje

8. 12. 2014
Soutěž okrskářů PČR

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje pořádá tiskovou konferenci, která se uskuteční

10. prosince 2014 od 10 hodin v Kavárně Pošta v Liberci u příležitosti vyhlášení nejlepšího Okrskáře roku 2014.

 Ocenění nejlepších okrskářů se zúčastní plk. Mgr. Vladislav Husák, hejtman LK Martin Půta a další hosté.

Soutěž "Okrskář roku" v Libereckém kraji

Všech 31 okrskářů z celého Libereckého kraje dne 25. dubna 2014 představilo své okrsky porotě, která je bude hodnotit. 

Na celém území Libereckého kraje probíhá projekt „Okrskář roku“, který v letošním roce organizuje Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a záštitu nad tímto projektem převzal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.

Projekt Okrskář roku byl oficiálně představen dne 25. března 2014, kdy všech 31 okrskářů, kteří jsou z celého Libereckého kraje, představili porotě „své okrsky“.

Tuto událost si nenechal ujít ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky plk. doc. Ing. Martin Hrinko Ph.D., MBA, který se o projektu vyjádřil: „Projekt je na velmi dobré úrovni, mile mě to překvapilo, a pokud naplní stanovené cíle, které má, můžeme předpokládat, že by se z krajského projektu mohl stát celorepublikový“.

Projekt vznikl na základě stanovených priorit Krajského ředitelství policie Libereckého kraje na rok 2014. Jednou z nich je „Zlepšení spolupráce s orgány státní správy, samosprávy a občany“ a jako další  „Zvýšení pocitu bezpečí občanů v Libereckém kraji.

"Domnívám se, že tento projekt je dobrý nástroj, který tyto priority pomůže naplnit.“ zdůvodnil ředitel plk. Vladislav Husák

Projekt je koncipován jako soutěž, která bude probíhat na celém území Libereckého kraje, a budou do ní zapojena všechna obvodní oddělení policie.“ dodává vedoucí odboru služby pořádkové policie plk. Mgr. Pavel Bartoš

Tak jako každá jiná soutěž i tato má svá předem definovaná pravidla. „Policisté budou hodnoceni např. podle toho, jak se zlepší spolupráce s orgány státní správy a hlavně občany. Okrskář se má zejména zabývat dohledem nad dodržováním veřejného pořádku, ochraně zdraví a majetku občanů a řešením dlouhodobých problémů ve svém „okrsku“. Další aktivitou je prevence, která má za cíl snížit kriminalitu ve svěřených obvodech. Při těchto činnostech policista okrskář bude úzce spolupracovat nejen s orgány samosprávy, státní správy, ale především s občany.“ vysvětluje plk. Mgr. Pavel Bartoš

Cílem projektu je:

  • zvýšit pocit bezpečí občanů
  • zintenzivnit spolupráci se státní správou, samosprávou a občany v daném okrsku
  • posílit výkon služby v daném okrsku
  • zvýšit místní znalost policistů v daném okrsku
  • snížit nápad trestných činů a přestupků
  • preventivně působit v daném okrsku a udržovat dobré vztahy s občany
  • celkově zlepšit obraz práce policie u občanů

Do soutěže se zapojí celkem 31 okrskářů a na konci roku tři nejlepší převezmou ocenění z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a hejtmana Libereckého kraje.“ upřesňuje plk. Mgr. Bartoš

Impulsem ke vzniku projektu bylo hledání vhodné formy, která by vedla k trvalému, efektivnímu a otevřenému dialogu. Prohloubení součinnosti mezi policií a jejími partnery, zvýšení spokojenosti s prací policie a zlepšení vnímání kvality policejní práce. Především to má vést ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.“ dodal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Vladislav Husák

zpět na seznam

Zpracovávám...