Kraj zruší Sportovní komisi Rady LK a vytvoří dva nové výbory Zastupitelstva LK bez zvýšení počtu členů

14. 1. 2015
il. foto

Rada LK projednala na svém jednání zrušení Sportovní komise, zrušení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a souhlasila s návrhem na zřízení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva LK.

Pro rok 2015 počítá rozpočet kraje s částkou 30 miliónů Kč, která má být podle stanovených kritérií rozdělena účelově na podporu sportu a tělovýchovu. Jedná se o největší částku určenou k rozdělení na podporu jedné oblasti činností, z toho v rozsahu 15.000.000,- Kč prostřednictvím Dotačního fondu Libereckého kraje. 

„S ohledem na tuto skutečnost se jeví jako účelnější a také transparentnější, aby návrhy na přidělení dotací, před jejich schvalováním zastupitelstvem, posuzoval a jejich přidělení doporučoval zvláštní výbor zastupitelstva, jak je tomu u všech ostatních dotačních programů,“ zdůvodnil změny hejtman LK Martin Půta.

 V současné praxi je totiž jednání všech výborů zastupitelstva veřejné, zatímco jednání komisí rady, včetně sportovní, jsou neveřejná.  Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje má mít podle hejtmana 13 členů včetně předsedy, na kterého je navrhován současný předseda Sportovní komise Rady Libereckého kraje. Vladimír Boháč, člen zastupitelstva.

V souvislosti se zřízením Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje je navrhováno zrušení dosavadního Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a zřízení jako nástupce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva LK, jelikož z jeho působnosti bude právě oblast tělovýchovy a sportu vyjmuta.  Nově zřízený výbor bude mít 15 členů.

Na funkci předsedy nově zřízeného Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje je navrhován stávající předseda Jaromír Dvořák, člen zastupitelstva.

„Přeměna komise na výbor nemá vliv na rozpočet,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter.

 

Za členy nově zřízeného výboru jsou navrhováni všichni členové původního výboru:

Mgr. Jaromír Dvořák

Mgr. Radek Cikl

Ing. Miloslav Louma

Mgr. Tomáš Vlček

Ing. Jan Mečíř

Ing. Milan Přívratský

PaedDr. Milan Kubát

Mgr. Jiří Malec

Mgr. Miroslav Beran

Mgr. Dana Lysáková

PaedDr. Miroslav Kettner

Mgr. Miluše Hejlová

PaedDr. Jiří Týř

Ing. Eva Bartoňová

Ing. Jana Čechová

 

Členové sportovní komise Rady LK

 

 

Předseda:

Ing. Vladimír Boháč

člen Zastupitelstva Libereckého kraje (SLK)

Místopředseda:

Jaromír Horák 

odborné zastoupení pro oblast TV a sportu
 

Členové:

Jan Kubeš

politické zastoupení - ZpLK

 

Jiří Stodůlka

politické zastoupení - ODS

 

Ing. Karel Kapoun

politické zastoupení - ČSSD

 

Přemysl Samšiňák

politické zastoupení - KSČM

 

Ing. Milan Hornych

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

Ing. Petr Skalický

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

František Svoboda

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

Jakub Čeřovský

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

Ing. Milan Hejduk

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

Mgr. Leoš Bím

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

 

PaedDr. Jindřich Martinec

odborné zastoupení pro oblast tělovýchovy
a sportu

Tajemník:

Bc. Martin Hanoušek

zaměstnanec KÚ LK

 

V souvislosti se změnami výborů navrhla Rada LK také nové určení rezortů náměstků hejtmana a uvolněných členů rady kraje takto:

resort pro zdravotnictví, resort pro životní prostředí a zemědělství, resort pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu, resort pro ekonomiku, investice, správu majetku a informatiku, resort pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkov, resort pro školství, mládež, zaměstnanost, tělovýchovu a sport, resort pro sociální věci a resort pro dopravu.

 

zpět na seznam

Zpracovávám...