Závěrečná konference Euroregionální strategie ERN (Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) se koná ve Zhořelci

5. 2. 2015
Centrum ve Zhořelci

Euroregion Neisse e.V. jako LEAD partner sasko-polského projektu Euroregionální strategie ERN (Euroregion Neisse-Nisa-Nysa)  pořádá 19. února od 10 hodin v Evropském centru vzdělávání a kultury MEETINGPOINT MUSIC MESSIAE (Koźlice 1) ve Zhořelci závěrečnou konferenci projektu „Strategická doporučení euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020“.

„Přeshraničně, partnersky se podařilo vypracovat momentálně nejdůležitější strategický dokument jako podklad pro budoucí přeshraniční spolupráci. Pro období 2014-2020 jsme dokázali dohodnout zejména společné priority, cíle a opatření, některé i jako kompromisy,“ uvedl jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník.

Dalším hlavním bodem konference jsou podle něj aktuální informace o evropské územní spolupráci v dotačním období 2014-2020, které budou prezentovat přímo zástupci Evropské komise a úřadů spravujících kooperační programy.

Jednání se zúčastní Heinz Eggert, Iniciátor procesu založení euroregionu, bývalý ministr vnitra Svobodného státu Sasku, Frank Seibel, předseda předsednictva Meetingpoint Music Messiaen e.V. zemský rada Bernd Lange, prezident Euroregionu Neisse e.V. primátor Boleslawce Piotr Roman, předseda SGP Euroregion Nysa, hejtman LK Martin Půta, předseda regionálního sdružení Euroregion Nisa, vedoucí Zastoupení LK v Bruselu Pavel Branda a další hosté.

 

Program 

  •                             

Heinz Eggert

Iniciátor procesu založení euroregionu, 

bývalý ministr vnitra Svobodného státu Sasku

10:00 h                       Uvítání / zahájení                                                    

Frank Seibel, předseda předsednictva Meetingpoint Music Messiaen e.V.

Zemský rada Bernd Lange, prezident Euroregionu Neisse e.V.

Primátor Piotr Roman, předseda SGP Euroregion Nysa

Hejtman Martin Půta, předseda regionálního sdružení Euroregion Nisa

10:15   h                     Úvod

Gerhard Watterott, jednatel Euroregionu Neisse e. V.

 

10:25 h                       Vývoj a harmonizace euroregionální strategie

 

Hlavní body zemských okresů Görlitz a Bautzen pro strategii euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Sandy Marschke , Okresní úřad Görlitz, Odbor rozvoje okresu

Strategie rozvoje pro česko-polskou část ERN 2014-2020

Dr. Mirosław Zdulski , SGP Euroregion Nysa

Strategická doporučení euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014-2020

Magdalena Dziuk, Euroregion Neisse e.V.

Dr. Pavel Branda, Euroregion Nisa, regionální sdružení

 

11:20 h                       Zaměření euroregionu

 

Image a přijetí euroregionu u měst a obcí v německé části euroregionu Neisse-Nisa -Nysa

Sebastian Benad , Hochschule Zittau – Görlitz

Cestovní ruch a doprava – nové přístupy, cíle, těžiště

Dirk  Benofsky , ZVON

 

12:00 h                       Spoluúčast při programování – nové dotační období 2014-2020

 

Stav práce / výhledy ze saské perspektivy

Alfons Weiß, Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství 

Informace o zjednodušeních ve Fondu malých projektů Polsko – Sasko 

Tomasz Kolodziejczak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

12:30 h                       Polední přestávka     

13:30 h                       Panelová diskuze – Evropská územní spolupráce v euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (Sasko - Česko - Polsko)
v dotačním období 2014-2020

Evropská komise

Guus Muijzers, Desk Officer 

Správa kooperačního programu INTERREG Polsko - Sasko

Tomasz Kolodziejczak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Správa kooperačního programu Svobodný stát Sasko – Česká republika

Alfons Weiß, Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství 

Správa kooperačního programu Česko - Polsko

Jiří Horáček, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (pozván)

EURODISTRICT REGIO PAMINA

Frédéric Siebenhaar, Manager, Prezidium EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA

Zemský rada Bernd Lange, prezident Euroregionu Neisse e.V.

Primátor Piotr Roman, předseda SGP Euroregion Nysa

Hejtman Martin Půta, předseda regionálního sdružení Euroregion Nisa

15:30 h                       Závěrečné slovo

Zemský rada Bernd Lange, prezident Euroregionu Neisse e.V.

15:45 h                       Závěr konference

zpět na seznam

Zpracovávám...