Jednalo se o dalším směřování Nemocnice v Semilech

20. 2. 2015
Hejtman v nemocnici Semily

(Zpráva města Semily) V prostorách Nemocnice v Semilech uskutečnilo setkání zástupců města Semily a zástupců Libereckého kraje s vedením a zaměstnanci semilské nemocnice. O možnostech dalšího směřování semilské nemocnice zde se zaměstnanci nemocnice diskutovali starostka města Semily Věra Blažková, ředitel Nemocnice v Semilech Tomáš Sláma, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu zdravotnictví Marek Pieter a vedoucí odboru zdravotnictví Libereckého kraje Alena Riegerová. Pozvání přijali také ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., MUDr. Vít Němeček a ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, MUDr. Jiří Kalenský.

 

Záznam z jednání v nemocnici ze dne 18. 2. 2015 můžete zhlédnout na YouTube kanálu semilské televize v sekci "Co je nového".

 

Hejtman LK Martin Půta hned v úvodu diskuze potvrdil, že zachování rozsahu nemocniční péče v semilské nemocnici je pro Liberecký kraj prioritou a vyjádřil zároveň názor na možnou privatizaci nemocnice: "Naším společným cílem je situaci v nemocnici stabilizovat a pomoci městu Semily s hledáním strategického partnera, který by dokázal zodpovědně a erudovaně řešit jak medicínskou, tak ekonomickou budoucnost nemocnice. Privatizace semilské nemocnice, tj. situace, za níž by se majitelem nemocnice stala nějaká soukromá skupina, je pro Liberecký kraj nepřijatelná."

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Marek Pieter doplnil, že v současnosti předložená koncepce zdravotnictví LK počítá se semilskou nemocnicí ve stávajícím rozsahu.

Během následné diskuze vyvstala otázka personální nestability některých oddělení semilské nemocnice, zejména chirurgického oddělení, a zaznělo několik návrhů na její řešení. Oba přítomní ředitelé blízkých nemocnic Jilemnice a Jablonce nad Nisou jednoznačně vyslovili zájem o strategické partnerství s Nemocnicí v Semilech a jako jeden z prvních kroků přislíbili pomoc s personálním zajištěním vybraných oddělení.

MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.: "Mohu říci, že jablonecká nemocnice má vážný zájem stát se partnerem Nemocnice v Semilech. Prvním krokem možného partnerství by bylo obnovení a posílení důvěry zaměstnanců nemocnice v perspektivu a dlouhodobé fungování této nemocnice, pomoc s personální situací na vybraných odděleních vč. chirurgie, snaha o dosažení optimální výkonnosti zařízení v letošním roce a v neposlední řadě kroky ke snížení režijních nákladů nemocnice."

V otázce změny právní normy Nemocnice v Semilech z příspěvkové organizace města na s.r.o., která byla schválena na posledním jednání Zastupitelstva města Semily, vyjádřil MUDr. Němeček souhlasné stanovisko, podle nějž je spolupráce možná za jakékoliv právní normy, nicméně podle něj nejlepší možná spolupráce může být mezi obchodními organizacemi. Zároveň potvrdil, že v případě jablonecké nemocnice v současnosti probíhají jednání směřující ke změně právní normy organizace na akciovou společnost.

MUDr. Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici připomenul mnohaletou spolupráci obou nemocnic v rámci sdružení Nemocnic Horního Pojizeří, a také potvrdil zájem jilemnické nemocnice na partnerství s Nemocnicí v Semilech: "Mezi oběma nemocnicemi v posledních letech probíhala intenzivní spolupráce, nyní záleží jen na vás, kterým směrem se budete chtít vydat. Již před deseti lety jsme deklarovali zájem o spolupráci obou nemocnic a vedení města Jilemnice je nyní připraveno učinit v nejbližších městu Semily oficiální nabídku spolupráce."

Starostka města Semily Věra Blažková připomněla upřímný zájem města na zachování Nemocnice v Semilech: "Město má jednoznačně zájem na fungování nemocnice. Důkazem je nejenom poskytnutí 5,8 mil. Kč na vratku zdravotním pojišťovnám za rok 2013, ale též ručení za dvanáctimilionový úvěr na probíhající přestavbu operačních sálů."

Ze slov zástupců vedení Libereckého kraje, vedení města Semily, vedení Nemocnice v Semilech a přítomných ředitelů blízkých nemocnic vyplynul zájem o zachování plnohodnotného fungování Nemocnice v Semilech, který je podpořen nejenom zakotvením semilské nemocnice v koncepci zdravotnické péče Libereckého kraje, ale zároveň budoucím jednáním s potenciálními strategickými partnery nemocnice.

Na jednání Rady města Semily dne 18. 2. byla po projednání přijata usnesení zmocňující  starostku města Semily Věru Blažkovou a ředitele p.o. Nemocnice v Semilech Tomáše Slámu k jednání s primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou za účelem společného postupu při zajišťování zdravotní péče v regionu.

Tomáš Sláma, ředitel Nemocnice v Semilech: "Věřím, že tato schůzka zklidní napjatou atmosféru v naší nemocnici. S panem ředitelem jablonecké nemocnice jsem začal jednat bezprostředně po obdržení mandátu od Rady města. Poskytl jsem mu některé požadované údaje, a to tak, abychom hned příští týden mohli řešit konkrétní problémové oblasti, zejména akutní nedostatek lékařů. Současně dle požadavků zastupitelů města připravuji podklady pro veřejný seminář o nemocnici, který se uskuteční v měsíci březnu v kině Jitřenka." 

Věra Blažková, starostka města Semily: „V současnosti zahajujeme jednání o dalším směřování Nemocnice v Semilech s městem Jablonec nad Nisou, které nám jako první nabídlo konkrétní okamžitou pomoc. Zároveň připravujeme jednání s primátorem města Jablonce o případném dalším postupu. Jsme teprve na samém počátku vyjednávání, nicméně rozhodně nevylučujeme další možná jednání s případnými budoucími strategickými partnery z jiných měst Libereckého kraje. Masarykova městská nemocnice Jilemnice podle slov svého ředitele MUDr. Jiřího Kalenského o změně právní normy organizace v tuto chvíli neuvažuje, konkrétní nabídku spolupráce od jilemnické nemocnice jsme prozatím neobdrželi."

V uplynulých dnech obdrželo město Semily zprávu o výsledcích auditu Nemocnice v Semilech. Ta bude společně s koncepcí dalšího rozvoje nemocnice, předloženou bývalou ředitelkou Alenou Kuželovou, předmětem veřejného projednání s veřejností, které se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2015 od 17 hodin v hlavním sálu kina Jitřenka. Záznam z veřejného projednání poté odvysílá Infokanál Semily.

zpět na seznam

Zpracovávám...