Hejtman LK – Nemohu a nechci zasahovat do sporů dvou klubů Změny pro LK o název

20. 2. 2015
Hejtman LK Martin Půta

Spor o název Změna pro Liberecký kraj (ZpLK), není údajný, jak se snaží dva členové zatím přesně nedefinovaného zastupitelského klubu Zastupitelstva LK Zuzana Kocumová a Jan Korytář naléhavě přesvědčit veřejnost a voliče (viz tisková zpráva podepsaná J. Korytářem a Z. Kocumovou nazvaná Hejtman odmítá nový klub Změny pro Liberecký kraj a brání mu v přístupu k materiálům Rady kraje ze dne 19. 2. 2015). Je faktický a řešit ho musí jen sami členové zastupitelstva zvolení za ZpLK.

Není na hejtmanovi, členech rady či zastupitelích zjišťovat kdo má nárok na původní název klubu ZpLK.

Podle zápisu z jednání předsedů zastupitelských klubů 18. 2. 2015 oficiálně informoval ostatní předsedy klubů zastupitel André Jakubička o změně předsedy klubu ZpLK, kterým se stal on sám. K registraci značky ZpLK dodal, že se on a většina ostatních členů původního klubu si budou tuto značku hájit.

Zuzana Kocumová na témže jednání potvrdila, že i ona a zbývající dva členové nově vzniklého trojčlenného klubu si budou značku ZpLK hájit také.

„Takže je tady spor dvou skupin zastupitelů, kteří byli zvoleni na jedné kandidátce ZpLK, který mohou a musí vyřešit pouze oni sami. Žádám obě skupiny, aby ani mne ani ostatní členy zastupitelstva do tohoto sporu nezatahovali.

Nemám důvod nic měnit na svém vyjádření k této věci z posledního zasedání zastupitelstva 27. 1. 2015. K problematice rozdělení klubu ZpLK na dva samostatné kluby jsem uvedl, že dokud se zástupci rozděleného klubu ZpLK nedohodnou na dvou rozdílných názvech samostatných klubů, tak z logiky věci nemohou vzniknout a formálně fungovat dva kluby se stejným názvem. Požádal jsem proto zástupce obou stran, aby se mezi sebou dohodli na konečných názvech klubů,“ vysvětlil Martin Půta s tím, že obdobně znovu informoval předsedy klubů i na zmíněném jednání 18: 2. 2015 a vyzval znesvářené části původního klubu znovu k dohodě.

„Jednací řád zastupitelstva bohužel nemůže vyřešit problém pana Korytáře a paní Kocumové a jejich neschopnost se domluvit na názvu klubu se svými kolegy, s nimiž společně kandidovali v krajských volbách,“ shrnul hejtman a připomněl také, že udělal vstřícné gesto a na toto jednání předsedů klubů pozval jako hosta i členku zatím oficiálně nepojmenovaného klubu Zuzanu Kocumovou.

zpět na seznam

Zpracovávám...