Návrh modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s., je hotov

17. 3. 2015
Nemocnice bez hlavní budovy

Projektový tým Krajské nemocnice Liberec (KNL) dokončil návrh modernizace liberecké nemocnice tzv. generel, který komplexně řeší otázku revitalizace stávajícího areálu. Cílem je vybudovat moderní pracoviště vyhovující potřebám rozvíjející se medicíny v 21. století.

Pracovní týmy, které na projektu intenzivně od začátku roku 2014 pracují, připravily projekt tak, aby mohly být jednotlivé etapy realizovány postupně. Počítají i s tím, že v případě chybějících peněz, budou uskutečněny pouze dílčí etapy. „Předmětem realizace, ke kterému se vážou plánované aktivity, je v současnosti etapa 1A a 1B, které řeší nejakutnější potřeby,“ zdůraznil manažer projektu Modernizace nemocnice Bc. Lukáš Černý. Tyto dvě etapy totiž mohou být ve střednědobém horizontu i etapami posledními.

Nová budova bude realizována jako maximálně variabilní tak, aby byla schopná reagovat na případné budoucí změny vyvolané nejnovějšími trendy v medicíně. Důraz klademe na co nejefektivnější a hospodárný provoz,“ vysvětlil manažer projektu. V jejích prostorách by měl vzniknout centrální příjem, operační sály, jednotky intenzivní péče. Zázemí budovy poskytne také zcentralizovaným laboratořím a rentgenologickému pracovišti. Počítá se i s parkovacími plochami v podzemí budovy a novým energocentrem.

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, je však konečné rozhodnutí o tom, zda se bude areál liberecké nemocnici v následujících letech modernizovat, zcela v rukách akcionářů – majoritního vlastníka Libereckého kraje, a minoritních Statutárního města Liberec a Města Turnov.

„Za Krajskou nemocnici Liberec jsme v současné době, kdy je kondice společnosti vynikající, schopni garantovat, že se můžeme podílet na splácení části úvěru, nicméně není v silách společnosti, aby finanční břemeno nesla pouze na svých bedrech,“ konstatoval předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

Jak v této souvislosti zdůraznil člen řídícího výboru projektu modernizace KNL, vedoucí Ústavu managementu a proděkan Fakulty dopravní ČVUT Prof. Ing. Petr Moos, CSc., bylo by momentálně riskantní počítat s konkrétními objemy dotačních peněz.  

„Struktura finančního modelu je navržena v konzervativní variantě pouze za pomoci komerčního úvěru, na jehož splácení se budou podílet KNL a její akcionáři. Konkrétní podíly financování projektu mezi jednotlivými účastníky budou předmětem dalších jednání. Případné dotace vylepší celkovou bilanci a umožní snížení užití vlastních prostředků v rámci komplexního finančního nástroje dle doporučení ministerstva financí,“ upozornil Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Technická univerzita v Liberci úzce spolupracuje s Krajskou nemocnicí Liberec již více než deset let. Nemocnice stála u zrodu našeho Ústavu zdravotnických studií (ÚZS)a podílí se nejen na výuce, ale spolupracujeme i v oblasti vědy a výzkumu. Modernizace KNL má velký význam pro univerzitu, jejíž ÚZS nabízí nelékařské studijní obory zaměřené na oblast medicíny. Studenti vykonávají v KNL odborné praxe a zaměstnanci nemocnice u nás učí. Je i v našem zájmu, aby studenti byli v kontaktu s moderními pracovišti a špičkovou technikou. Do budoucna se jistě nabízí i možnost podávání společných projektů v rámci připravovaných operačních programů

Celý projekt modernizace liberecké nemocnice je koncipován tak, aby se mohly dál rozvíjet nejenom klíčová pracoviště – akreditovaná centra, ale také intenzivní medicína nebo oblast tzv. komplementu – tedy laboratoří a zobrazovacích pracovišť. „Usilujeme také o to, aby se z liberecké nemocnice stalo univerzitní pracoviště, a proto velmi úzce komunikuje s Technickou univerzitou v Liberci,“ doplnil MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.

 

 

Hejtman LK Martin Půta potvrdil, že Liberecký kraj dával ročně do liberecké krajské nemocnice cca 46 miliónů Kč ročně, od roku 2003 do roku 2012 tak kolem 450 miliónů Kč.

„Na realizaci tohoto projektu v hodnotě 1, 5 miliardy korun jsme připraveni splácet 50 miliónů ročně po 20 let,“ řekl hejtman s tím, že již v březnu budou zastupitelstva akcionářů (Liberec, Turnov a LK) projednávat projektový záměr na výstavbu nového pavilónu a na podzim by mělo následovat schválení architektonické soutěže. Výstavba by pak měla začít v roce 2016 s termínem dokončení v roce 2019.   

zpět na seznam

Zpracovávám...