Soutěž Stavba roku Libereckého kraje začíná

24. 3. 2015
Loňské stavby

Liberecký kraj vyhlašuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi z oblasti stavebnictví již 11. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje. 

Událost nese záštitu hejtmana Libereckého kraje – Martina Půty.

„Soutěž realizujeme v našem kraji každoročně, a to již od roku 2004.  Těší mne letitý zájem ze strany stavebních firem a architektonických ateliérů, kteří vítají tento způsob prezentace své práce. Dneškem spouštíme web soutěže pro letošní ročník,“ uvedl  Vít Příkaský, radní Libereckého kraje pověřený vedením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

„Smyslem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavebnictví, architektury a projektování v uplynulém roce v našem kraji,“ doplnil  Karel Urban, předseda krajské pobočky České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

O jaké ceny se mohou zájemci z oblasti stavitelství a architektury ucházet?

  • Hlavní cena, pojmenovaná dle autora stavby horského hotelu a vysílače Ještěd, „Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka dr. h. c.“, zůstává rozdělena do tří kategorií:        

 

1. Kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti,

2. Kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb,    vodohospodářských a ekologických staveb,

3. Kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields.

 

Pro zajímavost - ze staveb, které získaly v roce 2014 první místa v těchto kategoriích – uspěla revitalizace městských lázní v Liberci na galerijní objekt. Právě tato jedinečná přestavba si odnesla hlavní cenu Stavba roku Libereckého kraje 2014 a tím také postoupila do celonárodní soutěže.

  • Dále mohou zájemci přihlašovat svoje stavební díla do Ceny Ing. Dr. Štěpána Ješe, která zdůrazňuje inovační činnost a nestandardní přístup k řešení ve stavebnictví. Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem si odneslo tuto cenu v loňském roce. Porotu zaujaly zejména technologicky náročné stavební prvky pro vývoj membrán.

 

  • Cena Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR je vyhlašována na míru mladým architektům, projektantům a dalším technicky zaměřeným studentům do 30 let věku. Podmínkou je bydliště v Libereckém kraji a docházka do studia se zaměřením na stavebnictví a architekturu v rámci všech stupňů škol a vzdělávacích zařízení. V loňském roce ji obdržel student Martin Do se svým projektem rodinného domu HouseWave.

 

  • Letos bude již po několikáté vyhlášena také cena pro Osobnost stavebnictví Libereckého kraje. Tu mohou získat architekti a stavaři žijící v našem kraji, kteří ve své oblasti dlouhodobě aktivně působí. Tu v předcházejících ročnících obdržel prof. Ing. arch. Jiří Suchomel a prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

 

Přihlášky je možné podávat od 1. 4. do 29. 5. 2015 na základě podmínek soutěže, které jsou zveřejněny na webu kraje a soutěže. „Následně porota složená ze zástupců Libereckého kraje, České komory akreditovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českého svazu stavebních inženýrů a Technické univerzity Liberec nominuje stavby, které naplní podmínky soutěže. Záhy na to se seznámíme s technickými parametry při autorské prezentaci, poté osobně navštívíme stavby, abychom si prohlédli, jak dílo působí v daném prostoru,“ popsal průběh hodnocení přihlášených staveb radní Vít Příkaský.

Slavnostní vyhlášení cen proběhne již tradičně v září a mělo by být zaměřeno na historii a budoucnost architektury a stavitelství v našem regionu.

„Dáme opět prostor názoru veřejnosti.  Občané, po zveřejnění nominovaných staveb na webu, budou moci v průběhu letních měsíců hlasovat o udělení Ceny Sympatie občanů Libereckého kraje. Budeme Vás včas informovat,“ doplnil Vít Příkaský.

 

Potřebné informace naleznete na webu Stavby roku LK:  www.stavbarokulibereckehokraje.cz

Kontaktní osobou za Liberecký kraj je Mgr. Tereza Šímová, tlf. 485 226 552, mob. 778 533 961, e-mail: tereza.simova@kraj-lbc.cz

 

Stavbou roku Libereckého kraje 2014 se stala Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

 

Stavba roku Libereckého kraje rok 2014 má svého vítěze. Vyhlášení jubilejního desátého ročníku se uskutečnilo ve čtvrtek 18. září v prostorách Oblastní galerie Lázně v Liberci. Ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2014 – Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. získala Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, kterou přihlásilo Statutární město Liberec. Stavba byla realizována v letech 2011 – 2013, generálním projektantem byla liberecká projekční kancelář SIAL.

V letošním roce byly stavby rozděleny do tří kategorií, z nichž následně vzešla vítězná. Vítězi se stali:

Stavba roku LK 2014 - Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. - kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti - IQ LANDIA Liberec, přihlašovatel Projektová kancelář AGP – PJ.

Stavba roku LK 2014 - Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. - kategorie průmyslových
a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb
- Membránové inovační centrum – budova MIC I, Stráž pod Ralskem, přihlašovatel
SYNER, s.r.o.       

Stavba roku LK 2014 - Cena doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. - kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownfields - Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, přihlašovatel statutární město Liberec.  

 

Dalším oceněním pro inovační použití technologií je cena Dr. Ing. Ješe. Získalo ji Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem. Odbornou porotu zaujalo zejména spojení moderní budovy se zajímavými i technologicky náročnými stavebními prvky pro vývoj membrán v České republice.

Cenu Junior za projekt House_Wave obdržel student Střední průmyslové školy stavební v Liberci Martin Do. Porotu nadchnul návrh pro svou promyšlenost a výjimečnost

 

zpět na seznam

Zpracovávám...