Shromáždění delegátů OSH Česká Lípa zvolilo nového starostu hasičů

25. 3. 2015
Hovoří hejtman

Okresní shromáždění dobrovolných hasičů Českolipska se konalo v neděli 22. března ve Sloupu v Čechách.

Jak konstatovala odstupující starostka OSH v České Lípě Miroslava Havelková, okres má v rámci Libereckého kraje nejmenší počet členů, což je 1 248 hasičů. Dobých výsledků dosahují v oblasti práce s mladými hasiči, kteří se prosazují kromě soutěží např. v propagaci Ligy proti rakovině. Českolipsko je jedním z prvních okresů v republice, ve kterém se před několika lety začínalo pracovat s tzv. přípravkami, což jsou předškolní hasiči. Jednání navštívil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, plk.  Jan Málek mjr. Mgr. Ladislav Vakula , senátor Jiří Vosecký a další hosté.

Hejtman poděkoval za nezastupitelnou práci dobrovolných hasičů  a  zdůraznil jejich přínos zejména pro výchovu mládeže a pestré spektrum aktivit pro občany. Připomněl rovněž, že kraj přispěje na činnost jednotek částkou 15 miliónů korun ročně.

V poznámce senátora Jiřího Voseckého zazněly nové podněty pro činnost mládeže, informace o připravovaném Fondu malých projektů Česko – Sasko a programu CÍL 3.

Plk. Jan Málek, ředitel HZS Česká Lípa, kladně ohodnotil práci s dobrovolnými jednotkami, starosta OSH v Liberci JUDr. Vladimír Maxa hovořil o nutnosti dobré komunikace odborných rad mládeže, prevence, velitelů a dalších s jednotlivými sbory.

Novým starostou SH v České Lípě byl zvolen Josef Kreif, starosta SDH v České Lípě, který je zkušeným funkcionářem a organizátorem.

 Věra Nutilová

zpět na seznam

Zpracovávám...