Liberecký kraj rozvíjí spolupráci v oblasti cestovního ruchu se sousedními kraji

27. 3. 2015
Podpis memoranda Půta a petera

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta podepsal v  pátek 20.3. na zámku Štiřín při zasedání Asociace krajů ČR se svými protějšky z Ústeckého, Milošem Peterou, a Středočeského kraje Oldřichem Bubeníčkem memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Cílem spolupráce je dosáhnout společným postupem významnějších efektů a zkvalitnění služeb pro návštěvníky a žádoucím způsobem tak ovlivnit rozsah i strukturu návštěvnosti sousedících krajů.

„Podpisem vyvrcholila několikaměsíční společná jednání, která vedli zástupci našeho kraje se svými partnery. Zmíněné kraje spojuje společná historická a kulturní identita. Turistické regiony a turisticky významná území překračují rámec daný administrativními hranicemi obou krajů, a proto je potřeba úzce spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy v oblasti cestovního ruchu a v oblastech souvisejících,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V memorandu s Ústeckým krajem se jedná o turistické regiony Českolipsko a Českosaské Švýcarsko. Se Středočeským krajem je řešen Český ráj a též i Českolipsko.

Memoranda, která Liberecký kraj uzavřel s oběma kraji, řeší spolupráci v cestovním ruchu, ale i specifické cíle. Se Středočeským krajem se jedná zejména o podporu turistické infrastruktury v projektu Greenway Jizera. S Ústeckým krajem jsme se pak zavázali spolupracovat na pokračování projektu Hřebenovky či cyklostezky Ploučnice,“ upřesnila některé konkrétní záměry statutární náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

„Další spolupráce je zamýšlena zejména v oblasti marketingu, výměny zkušeností či možných společných projektů do nově připravovaných dotačních programů,“ doplnila.

 

Obdobné Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu má Liberecký kraj uzavřené i s Královéhradeckým krajem z roku 2014. V letošním roce došlo k jeho aktualizaci zejména z důvodu společných projektů či podobně nastavených marketingových plánů.

„Konkrétními cíli tohoto memoranda jsou například návaznost Hřebenovky a Zlaté stezky Českého ráje,“ upřesnila statutární náměstkyně.

 

Všeobecně se kraje podle ní dále vzájemně zavázaly zaměřit svou pozornost v oblasti cestovního ruchu především na aktivity, které zvýší zaměstnanost a návštěvnost příslušných krajů a které se budou podílet na změně struktury a rozložení návštěvnosti v rámci celého roku. Memoranda řeší i zvýšení zájmu návštěvníků o méně exponované, byť atraktivní oblasti a lokality na území krajů či rozvoj a podporu turistických a regionálních produktů atd.

„Stvrzením této spolupráce zřejmě vzniknou i příslušné pracovní skupiny, v nichž budou zastoupeni zástupci příslušných krajů, turistických regionů a dalších partnerů v cestovním ruchu. Obě memoranda nemají časově omezenou platnost,“ prozradila Hana Maierová.

 

 

zpět na seznam

Zpracovávám...