Hejtman LK: KPKP – konec pohádky o nezávislosti

3. 4. 2015
Hejtman Martin Půta

I mne zaujala tisková zpráva Krajského protikorupčního pracoviště (KPKP) nazvaná „Konec pohádky o transparentnosti“ zveřejněné na portálu Náš Liberec, které založil a provozuje  Čmelák - Společnost přátel přírody o.s. krajského zastupitele a náměstka libereckého primátora Jana Korytáře.

Hned v úvodu se KPKP rozhorluje na tím, že nový právník navýší rozpočet kraje o 0,55 milionů korun (rozuměj 550 tisíc Kč) na najmutí (správně má být zaměstnání) právního experta (přesněji právníka).

Už toto svědčí o malé fundovanosti zaměstnanců KPKP. Já se naopak ptám se: Kolik veřejných finančních prostředků stojí zaměstnávání tří tzv. „protikorupčních“ expertů tohoto pracoviště? Mám se zeptat prostřednictvím 106, nebo transparentně KPKP odpoví?

Žel, stále se jen potvrzuje, že to co dělá KPKP, nemá téměř nic společného s protikorupčními aktivitami, jen se opětovně opakují mnohé obdobné předchozí kroky o.s. Čmelák Jana Korytáře. 

Je zajímavé, že takřka se stejnými pseudoargumenty vystupoval na posledním zasedání krajského zastupitelstva v úterý 31. 3, tedy dva dny před tiskovou konferencí KPKP, právě zastupitel Korytář. Náměstek primátora Jan Korytář přitom všude tvrdí, že s činností KPKP a jeho tiskovými údajně „analytickými“ výstupy nemá nic společného. Opravdu podivné!  Přitom on sám by mohl na KPKP, pokud by bylo opravdu nezávislé, vysvětlovat například zneužívání veřejných prostředků, které jim jsou poskytovány z grantů – příkladně při předvolební kampani v komunálních volbách 2014, třeba jejich volební leták, zneužití adres z referenda a další protizákonné činy.

Zdůrazňuji, že zákon 106 o svobodném přístupu k informacím a poskytování informací podle něj je věcí a v kompetenci krajského úřadu. Převedení jeho naplňování do koncepce právního odboru je dalším krokem k odstranění možných pochybností o nezávislosti úřadu na samosprávě, neboť tiskové oddělení, které jej dosud spravovalo, z velké části poskytuje servis pro členy Rady LK a zastupitele.

 

Krajský úřad v těchto věcech pracuje podle mého názoru  dlouhodobě standardně, profesionálně, dodržuje všechny zákony a s veřejností a institucemi otevřeně komunikuje. Navíc poskytuje řadu informací a metodických návodů pro práci starostů a zastupitelů v obcích a městech, zejména těch menších, které nemají ani uvolněného starostu ani vlastní úředníky. Je to proto, že výklad a aplikace zákonů v praxi jsou stále složitější.

Zejména malé obce se pak stávají, jak bylo deklarováno na nedávné schůzce starostů Libereckého kraje s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Janou Wildumetzovou v Bozkově, obětí až informační šikany, kdy je zákon 106 zneužíván k zatěžování úřadů. Problém je to zejména u menších obcí.

I zde obcím pomáhá krajský úřad. Už 10 dubna se v sídle kraje uskuteční seminář  právě k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím především pro nově zvolené starosty, zastupitele obcí a úředníky. A to není pohádka!

zpět na seznam

Zpracovávám...