Stamilióny z ROP Severovýchod zamíří na rekonstrukce krajských silnic.

8. 4. 2015
il. foto

Dvaadvacet projektů za více než 780 milionů korun na rekonstrukci silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji schválil na svém zasedání 8. dubna 2015 Výbor Regionální rady Severovýchod. Původně kraje předložily záměry za více než 1,1 miliardu korun. Deset projektů však neprošlo procesem hodnocení a bylo vyřazeno. Kraje budou mít ještě jednu možnost, jak získat evropské prostředky z ROP Severovýchod. Vyhlášeno bude 42. kolo výzvy, které opět cíleně směřuje na podporu silniční sítě. Jednání se zúčastnil také hejtman LK Martin Půta, statutární náměstkyně Hana Maierová, náměstek hejtmana Josef Jadrný a radní Vladimír Mastník a Vít Příkaský

Přestože v tuto chvíli nejsou v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky, Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že během příštího roku a následně při uzavírání Regionálního operačního programu, dojde k navrácení části evropských peněz zpět. Aby mohly být tyto finance efektivně vyčerpány, je potřeba mít připravené kvalitní projekty, s jejichž realizací se nebude otálet. Těmito projekty, v pomyslném zásobníku, se staly právě předložené projekty krajů na rekonstrukce silnic, které jsou nyní vedeny ve zvláštním režimu, což předpokládá jejich financování z vlastních zdrojů krajů s tím, že dotace na ně bude uvolněna až v okamžiku, když se v budoucnu nějaké prostředky do programu vrátí. „Pokud vezmeme v úvahu aktuální stav volné finanční alokace programu, plánovaný trend vývoje zbývající alokace v letošním roce a další finanční zdroje, které tyto prostředky navyšují, lze očekávat, že volná finanční alokace pokryje všechny schválené projekty,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Navíc podle předpokladu by se do programu měly vrátit ještě další finanční prostředky, a proto se členové Výboru shodli na vyhlášení 42. kola řízené výzvy, která bude opět určena na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. „Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je jednou z oblastí, kam směřuje velká část finančních prostředků z ROP Severovýchod. Navíc se jedná o projekty krajů, které mohou na sebe vzít riziko předfinancování z vlastních zdrojů,“ doplnil 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Poslední vyhlášená výzva potrvá od 9. dubna do 11. května 2015. V ní bude možné předložit s ohledem na ukončování operačního programu pouze téměř hotové projekty.

Členové Výboru odsouhlasili také tři projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové. Dotaci více než 31,7 milionů korun z ROP Severovýchod tak má město přislíbenu na nové informační centrum, které vzniká na Eliščině nábřeží, dalších více než 5 milionů by mělo přispět na obnovu litinového zábradlí a kamenných sloupků a menší část dotace přispěje také na revitalizaci území Slunná loučka.

Z ROP Severovýchod čerpá evropské peníze více než 700 projektů, které mohou využít více než 18 miliard korun, což je celková částka, kterou má program k dispozici.

 

Seznam schválených projektů 41. kola výzvy

Název projektu

Kraj

Maximální schválená výše dotace*

 
 

II/299 Dvůr Králové - rekonstrukce ul. Hradecká 2. etapa

Královéhradecký kraj

7 016 588,76

 

II/501 Svatojánský Újezd - Choteč - Lužany – Špice

Královéhradecký kraj

65 672 408,92

 

Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky

Liberecký kraj

47 506 283,10

 

III/28526 Rokol-Nový Hrádek-Borová, SO 103

Královéhradecký kraj

59 335 296,10

 

III/32749 Chomutice – Domoslavice

Královéhradecký kraj

20 975 697,91

 

Modernizace silnice II/355 Dřeveš – Silnice

Pardubický kraj

82 456 358,92

 

Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky

Liberecký kraj

28 198 963,24

 

III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ulice Náchodská

Královéhradecký kraj

37 495 467,68

 

Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě

Liberecký kraj

47 252 268,90

 

Rekonstrukce silnic III. třídy ve Rváčově a Syřenově

Liberecký kraj

47 754 580,55

 

III/28435 Šárovcova Lhota - Hamerský mlýn

Královéhradecký kraj

10 364 796,11

 

Odstranění bodových závad na komunikacích Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj

15 128 706,63

 

III/2997 Josefov – Rasošky

Královéhradecký kraj

13 355 766,03

 

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín

Pardubický kraj

66 249 224,71

 

Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy

Liberecký kraj

21 258 638,21

 

Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavy

Liberecký kraj

33 221 396,06

 

III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice

Královéhradecký kraj

55 935 452,59

 

Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd - napojení na I/37

Pardubický kraj

69 609 939,52

 

III/03525 Kamenice

Královéhradecký kraj

5 136 136,76

 

III/32412 Nepolisy, ul. Luková

Královéhradecký kraj

19 391 723,00

 

Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou

Liberecký kraj

28 540 793,45

 

Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce

Liberecký kraj

7 759 648,57

 

*Jedná se o maximální možnou částku. Finanční prostředky budou na projekty uvolňovány až v okamžiku, kdy budou v programu k dispozici.

zpět na seznam

Zpracovávám...