Starostové Libereckého kraje diskutovali v Bozkově s náměstkyní ministra vnitra

8. 4. 2015
Hejtman a náměstkyně

Padesátka starostů z celého Libereckého kraje přijela v minulém týdnu diskutovat do Bozkova na Semilsku s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Janou Vildumetzovou a jejími spolupracovníky.  Bývalá starostka Horního Slavkova (6000 tisíc obyvatel) na Karlovarsku a poté výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR nastoupila do funkce 1.  prosince loňského roku.

 Na besedě jí sekundovali hejtman LK Martin Půta, poslanci Martin Komárek a Jana Pastuchová, ředitel Krajského úřadu LK René Havlík a starosta městyse Bozkov Stanislav Doubek.

„Hodlám využívat své zkušenosti z práce starostky, ale musím slyšet názory mých bývalých kolegů na problémy jejich současné každodenní práce,“ řekla na úvod náměstkyně starostům, které poté informovala o tom, jak pracuje se získanými podněty při přípravě zákonů a dalších opatření. Jednalo se také o tématech souvisejících s fungováním veřejné správy v regionech, o návrzích, které mají zlepšit služby občanům a ulehčit jim kontakt s úředníky, a samozřejmě i o a o připravovaných legislativních změnách.

 V diskusi vystoupil nejrazantněji starosta Hrádku nad Nisou, též předseda Svaz u měst a obcí LK, který se věnoval zejména kritice zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Upozornil na mnohdy velké zatěžování starostů zbytečnými dotazy od nejrůznějších „vyhlášených“ stěžovatelů, zejména směrem na neuvolněné starosty v malých obcích, kteří nemají žádný úřednický aparát.

Žel, v tomto směru se mu nedostalo zrovna povzbuzujících odpovědí než informaci, že je možné se s autory prokazatelně nepotřebných a provokujících otázek zasahují ch často do ochrany osobních údajů soudit, případně podle zákona odpovědi zpoplatnit. V diskusi se vystřídali i oba poslanci, ředitel úřadu a další starostové, třeba na téma právní souvislosti nahlížení do registrů.

„Je přínosné, když starostové slyší informace přímo z těch nejpovolanějších míst - z očí do očí, takže si mohou udělat představu, jak se rozhoduje ve vládě, jaké existují překážky a jaké jsou mantinely. Mohou pak lépe odvodit, jak se pracuje v krajské radě a zastupitelstvu,“ řekl v závěru hejtman s tím, že oceňuje skutečnost, když do Bozkova v pondělí odpoledne přijede celá čtvrtina všech starostů kraje, což považuje za mimořádné organizační umění náměstkyně a jejího týmu.

Pracovní atmosféru setkání ocenil i starosta Bozkova, který pochválil zájem Jany Vildumetzové o starosti starostů.

 „Z jednání jsem nabyl přesvědčení, že paní náměstkyně také naše názory skutečně využije ve své práci a usnadní nám činnost,“ dodal starosta.

A představitele města a obcí budou výsledky její práce určitě zajímat, vždyť má ve své gesci například agendy matrik, cestovních dokladů, občanských průkazů, voleb, registry smluv, přestupky a další, které pak aplikují právě obce a města.

„Zajímají mě zkušenosti starostů s legislativou v praxi. Udělám vše proto, aby postupně mizely bariery jejich práce a oni se mohli soustředit třeba rozvoji svých obcí a péči o své občany,“ uzavřela náměstkyně ministra.

 

zpět na seznam

Zpracovávám...