Na kraji se koná odborný seminář o protidrogové politice LK

13. 4. 2015
Il. foto

Odborný seminář k tématu protidrogová politika Libereckého kraje, který je určený představitelům samospráv obcí Libereckého kraje, se koná  14. dubna od 13 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v Liberci, multimediální sál.

Úvodní slovo přednesou hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lenka Kadlecová a Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Program:     Zahájení

Integrovaná protidrogová politika ČR

Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip., národní protidrogový koordinátor a

Mgr. Lucia Kiššová, vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Úloha územních samosprávných celků při realizaci protidrogové politiky, přístup Libereckého kraje k řešení problematiky závislostí

Ing. Jitka Sochová, krajská protidrogová koordinátorka

Cesta klienta službami

poskytovatelé služeb

Potírání drogové trestné činnosti na teritoriu Libereckého kraje

plk. Mgr. Vladislav Husák, ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Diskuse a závěr

Závěr semináře je plánován na 15:00 hod.

zpět na seznam

Zpracovávám...