Aktuality

Na Poctu hejtmana LK občané navrhli 29 osobností Libereckého kraje

15.07.2014 13:01

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje.

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získali například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek, Vladimír Páral, Luděk Vele, MUDr. Petr Suchomel, Brig. Generál Stanislav Hnělička  - celkem již 48 osobností ze všech oblastí práce a života, které proslavily Liberecký kraj.

Letos k  30. 6. 2014 bylo podáno celkem 35 nominací na 29 osobností.

„Již podruhé občané navrhovali osobnosti, které by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužily ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje,“ připomněl hejtman Martin Půta.

Podle něj se koncem srpna sejde pracovní skupina, která vybere oceněné - obvyklý počet je šest.

Pocty hejtmana udělí a zlaté Hejtmanské dukáty oceněným předá Martin Půta na slavnostním večeru u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 30. října v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

Viz také video z loňského udílení poct. http://www.youtube.com/watch?v=WGloVnuBHMQ

Dosud oceněné osobnosti  Poctou hejtmana 2006 – 2013

Rok 2013

Ing. Dalibor Dědek  - zakladatel, majitel a ředitel uskupení firem Jablotron Holding,

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., - prvního polistopadový svobodně zvolený rektor Technické univerzity

 Siegfried Weiss - fotograf a spisovatel

Aleš Jaluška – kněz, profesor teologické fakulty KU, filozof, sociální pracovník,

MUDr. Aleš Fürst – in memoriam - vedoucí koronární jednotky až do vzniku Kardiocentra v roce 2003, bezmála 30 let.

PhDr. František Vydra – zakladatel chrastavského muzea a spoluzakladatele Společnosti přátel historie města Chrastavy, kronikář města, badatel, spisovatel.

Rok 2012
- kpt. Michal KOŠČ – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
- Ing. Luboš NOVÁK, CSc. -  za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
- Ing. Vladimír PÁRAL  - za celoživotní přínos v oblasti literatury
- prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
- RNDr. Ivan ŠOLC, CSc.  - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
- Bohumil ŽLOUTEK  - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011
- MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
- Miloslav Dvorský - dělník, švec, cihlář
- Václav Helšus - český herec a dramatik
- Vladimír Komárek - in memoriam - český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
- RNDr. Miloslav Nevrlý - zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
- PhDr. Jan Šolc - filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010

-doc. PhDr. Ing. Miloš Raban - římskokatolický kněz, teolog, filosof

-Th.D. Luděk Vele - sólista opery Národního divadla v Praze

-PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu

-Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - architekt

-plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu

-Mgr. Věra Vohlídalová - osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko-německé spolupráce

-brig. generál Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva


Rok 2009
- Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie
- Miloslav Bělonožník -  za celoživotní přínos v oblasti sportu
- František Peterka -  herec - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
- Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
- Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008
- Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. mal. Karel Wünsch - architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- Jaroslava Brychtová - architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- MUDr. Petr Čáp - člen Zdravotnické záchranné služby LK  -  za lidský přístup k pacientům
- Vojtěch Ron – in memoriam - významný liberecký herec
- akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
- Dobroslava Kricklová – pěstounka -  za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
- Eduard Anděl - stavitel
- prof. Stanislav Libenský – sklář, podílel se na vybavení Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007
- Josef Rakoncaj - horolezec
- Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - prorektor Technické univerzity v Liberci, vynálezce nanovláken
- Věra Plívová Šimková - režisérka a scénáristka dětských filmů
- Jan Křivánek – in memoriam - opora českolipského Kruhu přátel hudby
- Jiří Janáček – kulturní kritik a publicista

Rok 2006
- Petr Pálka – in memoriam - Sbormistr Severáčku

- MUDr. Petr Suchomel, PhD.  - tým neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře

- Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. – za významné dílo,   podoba horského hotelu Ještěd
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login