Aktuality

Občané Libereckého kraje mohou navrhnout osobnosti k udělení Pocty hejtmana LK ještě do 30. června

10.06.2013 16:42

 

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje.

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek, celkem 42 osobnosti, které proslavili Liberecký kraj.

Nyní máte i vy možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh.

Stejně tak máte možnost navrhnout osobnost na udělení medaile IZS, která se každoročně uděluje například za záchranu lidského života.

Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2013. (viz

http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-a-zasluzne-medaile-integrovaneho-zachranneho-systemu (viz také příloha)

Pod jednotlivými odkazy naleznete podrobné informace o pravidlech a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.

Medaile Integrovaného záchranného systému se uděluje jako ocenění významné práce při přípravě na mimořádné události na záchranné a likvidační práce a pro ochranu obyvatelstva a za jejich realizaci, při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech při příležitostech životních nebo pracovních jubileí. Nebo za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních, kulturních a jiných hodnot.
Medaile se uděluje ve dvou stupních a to zlatá - I. stupeň a stříbrná – II. stupeň.

Slavnostní večer, na kterém se budou Pocty hejtmana a medaile IZS udělovat, se bude konat 31. 10. 2013.

Osobnosti oceněné Poctou hejtmana 2006 – 2012

Rok 2012
- kpt. Michal KOŠČ – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
- Ing. Luboš NOVÁK, CSc.-  za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
- Ing. Vladimír PÁRAL  - za celoživotní přínos v oblasti literatury
- prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
- RNDr. Ivan ŠOLC, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
- Bohumil ŽLOUTEK  - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011
- MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
- Miloslav Dvorský - dělník, švec, cihlář
- Václav Helšus - český herec a dramatik
- Vladimír Komárek - in memoriam - český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
- RNDr. Miloslav Nevrlý - zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
- PhDr. Jan Šolc - filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010

-doc. PhDr. Ing. Miloš Raban - římskokatolický kněz, teolog, filosof

-Th.D. Luděk Vele - sólista opery Národního divadla v Praze

-PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu

-Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - architekt

-plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu

-Mgr. Věra Vohlídalová - osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko-německé spolupráce

-brig. generál Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva


Rok 2009
- Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie
- Miloslav Bělonožník -  za celoživotní přínos v oblasti sportu
- František Peterka -  herec - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
- Josef Václav Sche
ybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
- Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008
- Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- akad. mal. Karel Wünsch - architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- Jaroslava Brychtová - architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
- MUDr. Petr Čáp - člen Zdravotnické záchranné služby LK -  za lidský přístup k pacientům
- Vojtěch Ron – in memoriam - významný liberecký herec
- akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
- Dobroslava Kricklová – pěstounka - za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
- Eduard Anděl - stavitel
- prof. Stanislav Libenský – sklář, podílel se na vybavení Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007
- Josef Rakoncaj - horolezec
- Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - prorektor Technické univerzity v Liberci, vynálezce nanovláken
- Věra Plívová Šimková - režisérka a scénáristka dětských filmů
- Jan Křivánek – in memoriam - opora českolipského Kruhu přátel hudby
- Jiří Janáček – kulturní kritik a publicista

Rok 2006
- Petr Pálka – in memoriam - Sbormistr Severáčku

- MUDr. Petr Suchomel, PhD.  - tým neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře

- Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. – za významné dílo,   podoba horského hotelu Ještěd

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login