Aktuality

Rada Libereckého kraje rozhodla o zrušení dvou komisí

30.07.2014 13:51

Rada Libereckého kraje po projednání rozhodla o zrušení dvou svých komisí - Komise pro veřejné zakázky Rady LK a Protikorupční komise Rady LK.

Dále pracuje těchto 5 komisí Rady LK zřízených 22. ledna 2013, které jsou podle zákona o krajích iniciativním a poradním orgánem a ze své činnosti se rovněž zodpovídají Radě LK – Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje, Komise kulturní, Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování, Komise protidrogová a Komise sportovní.    

Komise pro veřejné zakázky se zabývala definováním podmínek zadávání veřejných zakázek a aktivně se podílela na přípravě novely směrnice řešící tuto problematiku, svůj úkol splnila a její další existence je z pohledu dalšího přínosu v současné době nadbytečná.

Komise protikorupční dostala při svém zřízení jako stěžejní úkol zpracovat a předložit k projednání a schválení radě kraje Protikorupční strategii LK. To se komisi za celou dobu své činnosti nepodařilo, a to ani ve formě návrhu, tezí nebo alespoň vize. „Účel a smysl další existence protikorupční komise byl tedy velmi nejasný,“ uvedl hejtman LK Martin Půta s tím, že také s ohledem na náklady vynaložené na fungování protikorupční komise za více než rok činnosti a porovnání s reálnými přínosy a výsledky její práce je nutné konstatovat, že další existence protikorupční komise se jevila členům rady jako nadbytečná.

(Od roku 2013 (1. zasedání komise) dosud bylo vyplaceno 191.600,- Kč. Komise zasedala v tomto období 13x a měla 6 členů včetně předsedy.)

O činnosti komisí a záměru na zrušení některých z nich byla opakovaně vedena koaliční jednání, a to 28. 4. 2014, dále 12. 5. 2014, 7. 7. 2014 a 14. 7. 2014, návrh na zrušení uvedených dvou komisí pak byl předložen radě kraje na jejích schůzích 1. 7. a 7. 7. 2014.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login