Aktuality

Skleněné městečko se v Železném Brodě se otevře 19. –21. září

28.07.2014 15:27

Již 8. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí, se koná 19. – 21. září po celém městě. 

Akce představuje  jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a  členka Rady kraje Alena Losová, pověřená řízením Odboru školství Libereckého kraje. Význam a rostoucí zájem o tuto akci dokládá fakt, že Město Železný Brod získalo další záštitu, od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Oficiální zahájení celé akce se uskuteční již tradičně na hlavním schodišti sklářské školy v sobotu 20. září 2014 od 9 hodin, za přítomnosti starosty města André Jakubičky, ředitelky sklářské školy Akad. soch. Zdeňky Laštovičkové a jejich hostů, zástupců místních podnikatelů, představitelů krajské správy, studentů a pedagogů sklářské školy.

 V předvečer slavnostního zahájení Skleněného městečka – v pátek 19. září 2014 – se uskuteční zajímavá akce: PechaKucha Night Železný Brod(podrobněji viz níže), která bude monotematicky zaměřená na tvorbu sklářských designérů, sklářských umělců, řemeslníků, sběratelů skla apod.

PechaKucha Night / Vol. 10 - Oslavte s námi 2. rok trvání tohoto projektu!

Železný Brod se šesté město v České republice, které se zařadilo mezi města, která mohou PechaKucha Night provozovat.

 Tento nezvykle pojatý společenský večer  vytváří prostor pro setkání  umělců, architektů, designérů, řemeslníků a teoretiků; ve velmi neformální atmosféře vzniká příležitost pro výměnu zkušeností a novinky v oboru. V pátek 19. září bude hlavním tématem „sklo a sklářství“. K prezentacím budou vyzváni zajímaví lidé z nejrůznějších oblastí, počínaje výtvarným uměním až k unikátní specializaci v řemesle…

Prezentace má jasně daná pravidla: každý z pozvaných přednášejících  má k dispozici pouze 20 obrázků a každý z obrázků může komentovat maximálně 20 vteřin. Výsledkem je  pouhých 6 minut a 40 vteřin, které dělí každého vystupujícího od nástupu jeho následovníka. Vzniká tím divácky velmi atraktivní projekt, který je nabitý informacemi a  improvizací.

Seznam prezentujících – připravuje se.

Program sobota  20. září 2014

 10.00 Slavnostní zahájení VIII. ročníku Skleněného městečka – před sklářskou školou

 9.30–17.00 Střední škola řemesel a služeb – foukané technické sklo, vánoční ozdoby a bižuterie, budova „B“ městského úřadu, náměstí 3. května.

 11.00 Zahájení výstavy výsledků sklářského sympozia Letní sklářská dílna 2014 (výstavní sál sklářské školy).

 10.00–15.00 Bleší trh se sklem, KC Kino, Husova ulice. Podrobné informace k této akci viz níže.

 10.00–17.00 Sklářská škola pro veřejnost: tvůrčí sklářské dílny, Sklářský veletrh (prezentace sklářských firem), prodej skla a bižuterie. Školní sklářská huť – v sobotu si návštěvníci mohou vyzkoušet foukání skla!

·         Výstava  – druhá výstava české tavené skleněné plastiky je věnována významnému životnímu jubileu akademické sochařky Jaroslavy Brychtové, která byla u zrodu této techniky a s profesorem Stanislavem Libenským se zasloužila o její rozhodující podíl na rozvoji ateliérové sklářské u nás i ve světě. Touto výstavou navážeme na přehlídku tavených skleněných plastik z roku 2013. Neomezíme se ale jen na tvorbu výtvarníků, kteří začínali na železnobrodské sklářské škole. Do Železného Brodu zveme také výtvarníky, kteří poznali sklo na dalších českých odborných a vysokých školách a v ateliérech.

·         Prostor pro sklo (galerijní prostor Libenský-Brychtová na Poříčí). Soukromá sbírka skla 20. století – Sklářské muzeum ve firemní vzorkovně na náměstí 3. května.

·         Sbírka skla Městské muzeum (ve 14.00 hodin komentovaná prohlídka)

10.00–17.00

Výstava současného skla (galerie Studia Lhotský na Chlístově).

10.00–18.00

·         Malé náměstí: předvádění sklářských řemesel, tvůrčí dílna DDM Mozaika, prodej skla a bižuterie, mobilní sklářská pec, kulturní program, atrakce pro děti, občerstvení…

Kulturní program na Malém náměstí – sobota 20. září 2014

Program se připravuje.

NEDĚLE  21. září 2014

9.30 –15.00 Střední škola řemesel a služeb – foukané technické sklo, vánoční ozdoby a bižuterie, budova „B“ městského úřadu, náměstí 3. května, 2. patro.

10.00–16.00 Prohlídka střední uměleckoprůmyslové sklářské školy nabízí: sklářský veletrh – prezentace sklářských firem v přízemí školy. Výstava výsledků ze sklářského sympozia Letní sklářská dílna, prodej skla a bižuterie. Školní sklářskou huť je možné v neděli navštívit, avšak pouze v roli pozorovatelů – bude zde probíhat studentské sklářské sympozium.

·         Výstava současného skla (galerie Studia Lhotský v Chlístově u Železného Brodu).

10.00–17.00 - výstava – připravuje se.

·         soukromá sbírka skla 20. století – Sklářské muzeum (firma Detesk)

·         Prostor pro sklo (galerie Libenský-Brychtová na Poříčí)

·         expozice skla v Městském muzeu (v 11 a 14 hodin komentovaná prohlídka)

·         Malé náměstí – předvádění sklářských řemesel, mobilní sklářská pec, prodej skla a bižuterie…

Kulturní program na Malém náměstí – neděle 21. září 2014

Program se připravuje.

Sklářské provozovny a obchody se sklem

1)         Firemní prodejna DT GLASS, s.r.o. – dekorační a technické sklo, předvádění výroby u kahanu, nábřeží Obránců míru (50 m od Malého náměstí), So a Ne 9–17 hodin.

2)         Firemní prodejna DETESK, s.r.o. –  skleněné lahve (prázdné i plněné), dekorační a technické sklo, náměstí 3. května, So a Ne 10–12 a 13–17 hodin.

3)         Lampglas, s.r.o. – prodejna vinutých perlí, originální šperky a dětská skleněná bižuterie, Štefánikova ulice, (150 m od náměstí 3. května), So 9.30–17.00, Ne 9.30–15.00 hod.

4)BURSA, ruční sklářská výroba – provozovna, Železná 98, So 10–12 13–17, Ne 10–12 13–15 hod.

Sklářský veletrh 2014

Sklářská škola nabízí výrobcům skla své výstavní prostory, ve kterých mohou prezentovat vlastní produkci. Kromě této prezentace mají firmy možnost sklo ve škole rovněž prodávat. 

Zahájení Sklářského veletrhu se uskuteční v sobotu 20. 9. 2014, od 9.30 hodin.

Kontaktní osoba pro další informace: M. Hlubuček, email: hlubucek@supss.cz

 Letní sklářská dílna 2014

V Železném Brodě se uskuteční již  3. ročník sklářského sympozia – tvůrčího setkání výtvarníků a mistrů sklářského řemesla. Projekt Letní sklářská dílna 2014 nabízí  návštěvníkům 8. ročníku městských slavností příjemnou příležitost pro setkání se současným sklem. Poprvé se tato akce koná s mezinárodní účastí!

Vernisáž výsledků Letní sklářské dílny se uskuteční ve výstavním sále školy v sobotu 20. září 2014 od 11 hodin. Organizačně se na této akci podílí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Městské muzeum v Železném Brodě.

Zahájení výstavy se zúčastní starosta města André Jakubička, ředitelka sklářské školy Akad. soch. Zdeňka Laštovičková, ředitelka Městského muzea v Železném Brodě, Petra Hejralová, zástupce Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou, zástupci sklářských firem a řada další hostů.

Sklářská škola – Tvůrčí sklářské dílny v pěti sklářských řemeslech

V sobotu 20. 9. 2014, od 10.0–17.00 hodin budou pro návštěvníky zpřístupněny dílny sklářské školy. Studenti a učitelé připravili „tvůrčí sklářské dílny“ pro všechny, kteří si chtějí ověřit svou kreativitu v oborech malovaného skla, skleněných figurek, rytého a broušeného skla či skleněné bižuterii. Obor Produktový design umožní zájemcům nahlédnout do svého ateliéru s 3D tiskárnou nebo si vytvořit vlastní grafiku.

Školní sklářská huť přivítá obdivovatele uměleckého zpracování horkého skla – návštěvníci si mohou vyzkoušet foukání skla pouze v sobotu.

Střední škola řemesel a služeb

Střední škola řemesel a služeb představí své specializované pracoviště foukání technického skla. Tuto techniku vyučuje jako jediná škola v České republice!  Odloučené pracoviště jablonecké školy se nalézá v Železném Brodě a může se pochlubit nejenom vynikajícím zázemím, ale také  bohatou tradicí – první učni se zde vyučili již v roce 1962 a do současné doby se ve specializaci foukač technického skla vyučilo více než 900 žáků.

Foukané technické sklo, vánoční ozdoby, navíjení figurek a drobný prodej.


Malé náměstí – sklářská řemesla „pod širým nebem“

V prostoru Malého náměstí se každoročně prezentují sklářské firmy a předvádění sklářských řemesel – české sklo a skleněná bižuterie | foukané skleněné figurky | foukání technického skla výroba foukaného a dekorativního skla | rytí skla |  vinuté skleněné figurky  podmalba na sklo | skleněné květiny | hutně tvarované sklo u mobilní sklářské pece | mačkání skla | skleněné vánoční ozdoby | tvůrčí dílničky pro děti a další…

ATLAS BIJOUX, Zásada / www.atlasbijoux.com

Ateliér Rybička, Lomnice n. Popelkou / www.atelier-rybicka.cz

Estrella Es-Press, s.r.o., Těpeře / www.estreal.cz

DETESK, s.r.o., Železný Brod / www.detesk.cz

Glass beads, s.r.o., Železný Brod / www.glass-beads.cz

Glas-welt, Loužnice / www.glas-welt.cz

GLASSUNICUM, Jablonec n. Nisou / www.glasunicum.cz

HELA-GLASS, Železný Brod / www.helaglass.wgz.cz

Jarešová Hana, Huntířov n. Jizerou / www.hankajaresova.websnadno.cz

JIN – Zušlechťování skla, Jablonec n. Nisou / www.hobbypainting.iplace.cz

LAMPGLAS, s.r.o., Železný Brod / www.lampglas.cz

LIGLASS, a.s., Líšný / www.liglass.cz

PERLEX, Jablonec n. Nisou / www.perlex-jablonec.cz

PRECIOSA ORNELA, a.s., Zásada / www.preciosa-ornela.com

Prouzová Lada, Lovčice / www.fler.cz/ladynka

Sklářské studio Oliva, Železný Brod / www.oliva-glass.com

Sobotka Karel – figurky, Těpeře / www.sklenene-foukane-figurky.cz

Šavrdová Jana, Železný Brod

Výroba skla, M. Dvořák, Horní Doudleby / www.fler.cz/sklar-z-vysociny

YANI Drahomíra Krupková, Zásada / www.yani.cz

 Malé náměstí: So 9.30–19.00, Ne 9–16 hodin.

Kontaktní osoby: A. Matějková, mail: kultura@zelbrod.cz


Bleší trh se sklem

V rámci 8. výročí „Skleněného městečka“ připravuje místní občanské sdružení Občanská beseda ŽB, o.s. doprovodnou akci „Bleší trh se sklem“, který představuje speciálně zaměřený trh.

Sobota, 20. září 2014, 10–15 hodin, ve foyer nebo před budovou KC Kino (dle počasí), Husova ulice.

Bleší trh se sklem ožije díky zapomenutým kouskům ze sklepů a půd, které jste se rozhodli konečně uklidit… Všechny věci opředené vzpomínkami mohou znovu probudit fantazii, rozdat radost nebo znovu fungovat!
Sklářský bleší trh je tedy příležitostí -   pro občany města prodat, koupit nebo směnit použité, ale fungující skleněné věci, pro sběratele ulovit do své sbírky nové přírůstky, nebo naopak některé prodat, pro vetešníky a obchodníky s použitými věcmi nebo skleněnými kuriozitami získat zajímavé kousky…

 Je to příležitost strávit příjemný čas, zkusit si zasmlouvat a najít  přesně to, co jste „tak dlouho hledali“, nebo se divit tomu, co všechno ze skla je možné prodat. Samozřejmě, že se částečně jedná o obchod, ale především jde o atmosféru a společenské setkání!  Pořadatel si vyhrazuje právo věci k prodeji, které toto téma výrazně nevystihují, z prodeje vyřadit.

Výstava současného skla v prostoru firmy Lhotský na Chlístově

V nedalekém Chlístově (asi 3 km od Železného Brodu směr Alšovice) bude v sobotu 20. 9. 2014 opět zpřístupněn firemní showroom Studia Lhotský.

Budova bývalé sokolovny přivítá všechny návštěvníky další výstavou uměleckého skla od autorů spřízněných s touto firmou.

Akce se připravuje.

Městské muzeum

Po dobu konání Skleněného městečka bude možné navštívit také Městské muzeum na náměstí. Stálá expozice představuje reprezentativní výběr z muzejní sbírky dokumentující stylový a technologický vývoj skla prezentovaný na pracích profesorů sklářské školy nebo produkci malých rodinných firem, které v Železném Brodě a jeho okolí působily. Zvláštní pozornost návštěvníků si zaslouží ojedinělé skleněné objekty Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

Komentované prohlídky po sklářské expozici se uskuteční pouze v neděli, vždy v 11 a 14 hodin.

Kontaktní osoba: P. Hejralová, email: muzeum@zelbrod.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login