Aktuality

Směr Ještěd přes novou libereckou křižovatku na ulici České Mládeži je volný, zvýší se bezpečnost provozu na silnici

18.07.2014 15:09

Stříhání pásky dokončené stavby ROP v Liberci „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ulice České Mládeže – II. etapa“ se uskutečnilo v pátek 18. července na mostě u nové okružní křižovatky.

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili krajský radní Vladimír Mastník, ředitel KSS LK Jan Růžička, ředitel závodu Eurovia CS, a. s. Miroslav Slatinka a další hosté.

Eurovia CS realizovala stavbu v hodnotě 32 miliónů Kč za rekordní 4 měsíce.

Přesto, že během výstavby bylo nutno řešit spoustu nečekaných problémů, polští stavbaři nám tu před lety zanechali nejedno překvapení, a vyskytly se zde i nečekané vícepráce, celá stavba byla dokončena ještě o 3 týdny dříve před termínem dokončení podle smlouvy o dílo,“ uvedl Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje s tím, že tato stavba byla financovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (29.kolo výzvy).

„Cílem projektu byla modernizace silničního úseku, který zkvalitní dopravní obslužnost regionu – směrem na Ještěd, do průmyslové zóny a Obchodního centra Nisa na straně jedné, a přístup do městských částí Doubí a Rochlice a zejména usnadní napojení na rychlostní silnici Turnov – Liberec – Děčín,“ Liberec na straně druhé. Zároveň se zvýšila bezpečnost provozu v této lokalitě,“ zdůraznil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Projekt řešil především vybudování nové okružní křižovatky v ulici České Mládeže v místě sjezdu z I/35 ve směru od Děčína v místě původní stykové křižovatky ve tvaru T, která již byla zcela nevyhovující a tvořily se na ní kolony aut zasahující až na silnici I/35. Zároveň se uskutečnila rekonstrukce stávajícího dvoupolového mostu ev.č.2784-3 přes silnici I/35.

„Tento úsek nyní přímo navazuje na již dříve vybudovanou okružní křižovatku v místě sjezdu I/35 od Prahy v ulici Doubská a umožňuje všem řidičům komfortnější propojení mezi částmi Liberce oddělenými právě rychlostní komunikací I/35,“ dodal ředitel KSS LK.

V rámci rekonstrukce komunikace i mostu podle něj také zároveň proběhly veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavba stávajícího nevyhovujícího parkoviště, proběhla demolice původní a výstavba zcela nové vrátnice ČSAD, zároveň byla umožněna rekonstrukce chodníků a doplnění zeleně.

Celá složitá výstavba se navíc konala za provozu, který byl během stavby upravován dle postupu jednotlivých prací. 

„Z důvodu zajištění přístupu do průmyslové zóny a obchodních center v lokalitě byla stavba zahájena pracemi, které bylo nutno realizovat na podzim 2013. Poté byly stavební práce přerušeny z důvodů nadcházející zimy a nutnosti zabezpečit zimní údržbu pro Liberačeny velmi důležité komunikace. Stavební ruch započal hned na jaře letošního roku,“ vysvětlil za zhotovitele ředitel Miroslav Slatinka

„Po celou dobu výstavby okružní křižovatky byl umožněn průjezd především nákladní dopravě, kterou nebylo možno z tohoto prostoru odklonit,“ doplnil radní a připomněl, že na základě výběrového řízení tuto rekonstrukci realizovala firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, která vyhrála s cenou necelých 32 miliónů korun bez DPH proti původně předpokládaným téměř 48 miliónům Kč.

 „Velice mě těší, že se podařilo termín stavby zkrátit a za to firmě Eurovia děkuji. Domnívám se, že v souboru kritérií příštích výběrových řízení na podobné stavby by vedle ceny mohla být zohledněna i doba trvání prací,“ řekl hejtman Martin Půta.

Podle něj by to pro stavební společnosti například znamenalo, že budou uvádět, kolik na stavbě bude pracovat lidí, zda se bude stavět ve směnách, o sobotách či nedělích a podobně.

„Není dobře, když na staveništi nikdo není a uzavírka platí,“ podotkl hejtman s tím, že by přivítal zkrácení termínů i u dalších silničních staveb a rekonstrukcí silnic ve vlastnictví Libereckého kraje, kterých v současné době na území kraje probíhá několik desítek za 1,5 miliardy Kč.

Vladimír Mastník připomněl, že firma Eurovia CS v současné době rekonstruuje silnici a propustky na silnici III/2904 přes Oldřichov v Hájích, která je uzavřena, a objížďka dlouhá přes dvacet kilometrů vede po II/291 do Frýdlantu a následně po I/13 do Mníšku.

„Věřím, že i v tomto případě pracovníci stavební firmy Eurovia dokončí přestavbu propustků předčasně a co nejvíce ji urychlí,“ vyzval stavebníky Vladimír Mastník.

„Tomu se samozřejmě nebráníme, pokud budeme všichni spolupracovat jako opravdový tým, můžeme to zvládnout,“ reagoval odhodlaně Miroslav Slatinka.

Všichni společně pak prosí o schovívavost řidičů i obyvatel měst a obcí, kterých se nejrůznější omezení týkají, a vyzývají řidiče k ohleduplnosti a dodržování silničních pravidel.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login