Aktuality

Stovky milionů korun z ROP Severovýchod pomohou vylepšit silnice a modernizovat zdravotnická zařízení

19.09.2014 14:55

Další stovky milionů korun z Regionálního operačního programu Severovýchod poputují na zlepšení životních podmínek v Královéhradeckém, Pardubickém i Libereckém kraji. Výbor Regionální rady Severovýchod na svém zasedání 19. září schválil k podpoře nebo k dofinancování další dvě desítky projektů, které si mezi sebe rozdělí více než 414 milionů korun. Peníze z evropských fondů tak poputují do zlepšení silniční sítě, na modernizaci zdravotnických zařízení anebo také na projekty, které jsou součástí integrovaných plánů rozvoje měst.  

Kýžených dotací se tak dočká řada projektů, které už Výbor Regionální rady před časem schválil jako kvalitní, avšak dosud museli příjemci vyčkat, zda se uvolní potřebná alokace v dané oblasti podpory. „Projekty, na něž v danou chvíli není dostatek finančních prostředků, schvaluje Výbor ve zvláštním režimu. Tyto projekty jsou schváleny s tím, že je financuje příjemce ze svých zdrojů. Dotace je poté poskytnuta pouze v případě, že se v budoucnosti nějaké finanční prostředky uvolní,“ objasnil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Libereckého kraje. Tímto způsobem je také zajištěno, že pokud se v budoucnosti vrátí nějaké finanční prostředky zpět do programu, budou moci být okamžitě proplaceny na již hotové projekty anebo na ty, které jsou už v realizaci. Potřebné finance tak díky tomu nyní poputují na modernizaci či rekonstrukci osmi úseků silnic ve všech třech krajích. Tyto projekty ukrojí největší díl rozdělovaných peněz, a to více než 202 milionů korun. Dotace 35,9 milionů korun tak přispěje na modernizaci průtahu obcí Stolany anebo dalších 16,1 milionů korun získá Liberecký kraj na rekonstrukci ulice Želivského v Jablonci nad Nisou. Více než 30 milionů korun zase pomůže při rekonstrukci opěrných zdí na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem.

Silniční síť však nebyla jedinou oblastí, kam Výbor poslal další dotace. Stejně tak byly ze zvláštního režimu vyjmuty i další projekty v oblasti zdravotnictví. „Tyto projekty byly schváleny v rámci 39. kola výzvy. Nyní díky uvolněné alokaci v této oblasti podpory mohou dotace směřovat na dalších pět projektů. Ve zvláštním režimu tak zůstane už pouze jediný projekt,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák. Téměř 17 milionů korun z evropských peněz získá Pardubická krajská nemocnice na modernizaci přístrojového vybavení anebo více než 28,9 milionů pomůže k modernizaci lůžkové části i přístrojů v Chrudimské nemocnici.   

 

Díky úsporám se dotace dočkají i tři dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje Liberce, na které bylo možné uvolnit zbývající alokaci ve výši přes 45 milionů korun. Nově Výbor také schválil dva projekty, které jsou součástí IPRM Hradce Králové. Jedním z nich je rekonstrukce Galerie moderního umění, která už pomalu mění svou tvář. Tady Unie přispěje částkou 55,6 milionů korun. Druhým projektem je rekonstrukce historické budovy bývalého ústavu hluchoněmých. V tomto případě je výše dotace 44,4 miliony korun. „Předně ochráníme historickou, památkově chráněnou budovu před chátráním a zároveň zde získáme prostor pro krajem zřizovanou Obchodní akademii a Střední odbornou školu, která by se sem měla po rekonstrukci přestěhovat,“ uvedl Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a místopředseda Regionální rady Severovýchod.

Doposud bylo v ROP Severovýchod vyhlášeno 46 výzev, v nichž žadatelé předložili 1380 projektů, jež by vyčerpaly dvojnásobně přidělenou část evropských peněz. Výbor Regionální rady však doposud schválil zhruba polovinu z těchto projektů, které vyhověly všem požadavkům a kvalitou odpovídaly stanoveným kritériím.

Výbor se také seznámil s materiálem popisujícím rizikovost jednotlivých operačních programů, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj a předkládá každý měsíc na jednání Vlády ČR. „Jsem velice rád, že ROP Severovýchod patří v tomto ohledu společně s ROP Střední Morava a ROP Jihovýchod mezi tři nejméně rizikové operační programy. Zároveň patříme v období 2007 – 2013 mezi tři nejúspěšnější operační programy v celé republice, které mají certifikovaný nejvyšší objem finančních prostředků,“ upřesnil ředitel Úřadu Zdeněk Vašák. Pod drobnohledem je i kvalita odváděné práce samotných úředníků. V této souvislosti byly Výboru představeny výstupy auditu Evropské komise, který probíhal vloni v červenci a výstupy auditu systému prováděného ministerstvem financí. „V rámci obou auditů byl ROP Severovýchod ohodnocen tou nejlepší známkou. Zároveň již známe přístup Evropské komise k některým případům a v této souvislosti věřím, že audity projektů prováděné v současné době ministerstvem financí, nebudou ve svém přístupu přísnější než audit samotné Evropské komise,“ doplnil předseda Regionální rady Martin Půta.

Členové Výboru také mohli navštívit Oblastní galerii v Liberci, která vznikla revitalizací městských lázní díky podpoře z ROP Severovýchod a v letošním roce sbírá jedno ocenění za druhým. Poslední objekt získal v pondělí 18. 9. 2014. V letošním 10. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje obdržela galerie to nejvyšší ocenění.

Přehled projektů odsouhlasených k dofinancování

Název projektu

Výše schválené dotace

Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov

28 969 479,44 Kč

Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily

22 803 145 Kč

Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah

35 902 367,96 Kč

II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa

30 228 580,69 Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 337 - 016, Starý Dvůr

8 537 894,30 Kč

Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice

20 602 519,84 Kč

Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského

16 138 397,24 Kč

Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

39 462 386,30 Kč

Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice

22 103 070,55 Kč

(částka schválená k dofinancování, již dříve bylo schváleno 6 816 929,45 Kč)

Modernizace centrálních operačních sálů, nemocnice Česká Lípa

                     10 430 200 Kč

Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení

                    16 781 444 Kč

MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA

                      8 570 500 Kč

Komunikace a mobilita bez bariér, nemocnice Česká Lípa

                      5 989 500 Kč

Volnočasové plochy Liberec I (IPRM Liberec)

22 707 666,64 Kč

Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM (IPRM Liberec)

10 048 942,25 Kč

Centrum Vlasty Buriana (IPRM Liberec)

12 433 536,50 Kč

Revitalizace parku Na Špici (IPRM Pardubice)

3 181 456 Kč

(pouze dílčí částka, která byla nyní jako volná alokace schválena. Výše požadované dotace činí 25 781 223,99 Kč)

Stavební úpravy Galerie moderního umění

55 672 637,13 Kč

Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých

44 406 659,88 Kč

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login