Aktuality

Výbor ROP Severovýchod o možném odvolání předsedy nehlasoval

23.11.2014 18:28

Vysvětlení a jasný postoj k obvinění ve spojitosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci zazněly  21. listopadu na zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod z úst předsedy Regionální rady a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Ten členy informoval o celé situaci.

 

Členové Výboru Regionální rady po diskuzi vzali informaci předsedy o jeho policejním stíhání na vědomí. „Jsem připraven sám rezignovat v okamžiku, kdy by moje obvinění mělo jakýkoliv negativní vliv na fungování ROP Severovýchod. Stále však trvám na svém prohlášení, že jsem nejen v případě projektu kostela Máří Magdalény v Liberci, ale ani nikdy jindy nepřijal úplatek ani jiné osobní zvýhodnění,“ objasnil svůj postoj Půta.

Členové Výboru tak v tuto chvíli nehlasovali o možném odvolání ani vyslovení důvěry, avšak nevyloučili možnost, že se k tomuto bodu vrátí na svém dalším zasedání.

 

Celá situace nastala poté, co policie Martina Půtu obvinila z přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci. „Obvinění odmítám a považuji jej za vykonstruované. S policií budu samozřejmě plně spolupracovat a věřím, že brzy vyjde najevo, kdo za tímto obviněním stojí,“ dodal Martin Půta.

 

Plán na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdaleny, jež podala na Úřad Regionální rady Severovýchod společnost GEPO, byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM Liberec). Výborem Regionální rady byl schválen ještě před zvolením Martina Půty do čela Regionální rady.

Od počátku byl projekt vzhledem k žadateli, jímž je nezisková organizace, a také vzhledem k vlastnické struktuře, veden jako rizikový. Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ zopakoval skutečnosti ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Přestože došlo u projektu v březnu letošního roku ke změně a Výbor svým usnesením povolil příjemci předložit žádost o platbu před jeho dokončením, nebyla by podmínka rozšířené a důkladné kontroly celého projektu nijak narušena. K proplacení jakékoliv části dotace totiž nemůže dojít jen na základě předložené žádosti. Nežli se tento krok uskuteční, jsou žádost i projekt důkladně zkontrolovány, zda nedošlo k nějakým pochybnostem a až v okamžiku, kdy je vše bezvadné, mohou být peníze proplaceny.

„Kontrola, která tak byla v původním usnesení Výboru Regionální rady uvedena, by byla provedena. Zároveň u tohoto projektu byly, s ohledem na jeho rizikovost, již dříve nastaveny přísnější požadavky. Členem této kontroly měl být zástupce územního pracoviště v Liberci, Hradci Králové a externí expert na veřejné zakázky ve stavebnictví,“ upřesnil celý postup ředitel Vašák.

K tomuto by tedy došlo i bez ohledu na policejní vyšetřování.

 

V současnosti byla u projektu dokončena kontrola, která konstatovala porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Na rekonstrukci kostela tak nebyly a ani nebudou proplaceny žádné finanční prostředky.

Nastavení systému kontrol a řízení rizik prověřovala na Úřadě také řada auditů či externích kontrol, přičemž žádný z nich nezjistil závažnější nedostatky.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login