Aktuality

Zastupitelstvo Libereckého kraje odvolalo z funkce statutární náměstkyni hejtmana

25.11.2014 19:39

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes na návrh Klubu Starostů pro Liberecký kraj odvolalo Bc. Zuzanu Kocumovou z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky Rady Libereckého kraje (Změna pro Liberecký kraj) s účinností dne 25. 11. 2014.

Ze 40 vydaných hlasovacích lístků (5 zastupitelů nehlasovalo včetně hejtmana, Zuzany Kocumové a Jana Korytáře) bylo v tajné volbě 39 hlasů platných. Pro odvolání se vyslovilo 35 zastupitelů, 4 byli proti.

Zároveň s okamžitou platností Zastupitelstvo pověřilo Marka Pietera, náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, rovněž řízením resortu zdravotnictví a sportu LK do doby řádného zvolení nového uvolněného člena Rady LK. Statutární náměstkyní hejtmana se stala jeho dosavadní náměstkyně Hana Maierová, pověřená řízením resortu cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Prohlášení Klubu SLK: Návrh klubu Starostů pro Liberecký kraj na odvolání z funkce statutární náměstkyně Bc. Zuzany Kocumové z Rady Libereckého kraje není náhodný a ani není motivován žádným náhlým a neuváženým rozhodnutím. K tomuto rozhodnutí dospěl Klub SLK po dvouletém hodnocení práce statutární náměstkyně.

Na neutěšený stav spolupráce upozornil Klub SLK svého koaličního partnera, tj. Změnu pro Liberecký kraj (ZpLK), již v dubnu a následně při jednáních v srpnu a září roku 2014. Zároveň opakovaně vyzval ZpLK k přijetí takových opatření, která by vedla k zásadnímu zlepšení řízení resortu zdravotnictví a sportu a zlepšení koaliční spolupráce. Situace se však neřešila. Podobným způsobem se k neuspokojivým výsledkům práce statutární náměstkyně opakovaně vyjadřovaly i další zastupitelské kluby.

Za základní nedostatky v práci Bc. Zuzany Kocumové považuje Klub SLK následující skutečnosti:

  1. selhání v řízení resortu zdravotnictví a sportu, nekoncepční a odkládaná řešení konceptu rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji,
  2. zásadní rozpory v důležitých otázkách fungování a rozvoje Libereckého kraje, zejména neshody v řešení klíčových investičních akcí – zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, výstavby heliportu v areálu KNL i výstavby hospice v Liberci, absolutní neshody v problematice celkového řešení dopravní obslužnosti Libereckého kraje, kdy svým nezodpovědným jednáním přímo ohrozila zájmy kraje i jeho občanů, dále i v problematice navyšování odměn členům výborů a komisí nebo i v přístupu k podpoře mezinárodních sportovních akcí, které nerespektovaly závěry sportovní komise,
  3. absence týmové spolupráce a její vyslovení nedůvěry jednotlivým členům rady,
  4. neúplná a zejména velmi často nepravdivá a zavádějící mediální sdělení, která poškozovala obraz kraje, práce členů rady a zastupitelstva před občany celého Libereckého kraje.

Návrh na odvolání statutární náměstkyně je vyústěním a součtem všech problémů, které vznikly v průběhu let 2013 a 2014. Vzhledem k tomu, že stále nedochází ke změně v přístupu řízení svěřeného resortu Bc. Zuzany Kocumové, ale i části Klubu Změny pro Liberecký kraj (seskupení Změna pro Liberecký kraj se skládá – Změna pro Liberec, Strana zelených a Nezávislí), kdy spojenectví a partnerství má charakter jasných opozičních sporů, rozhodl se Klub SLK tento návrh předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Klub SLK si je vědom závažnosti situace, do které se tímto koaliční spolupráce nikoli vinou SLK dostala, a proto již na příštím zasedání Zastupitelstva LK předloží návrh nového komplexního a stabilního řešení pro další dva roky.

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=gWjXdmD5tmY

Viz také: http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/politika/kocumova-skoncila-v-pozici-namestkyne-kraje-zastupitele-ji-odvolali.html

Viz také: http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/politika/hejtmana-zastupitele-neodvolali-zatim.html

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login