Detail aktuality

Archeologický výzkum v Jablonném — odkaz pro další generace

06.02.2020 12:48

Kamenné základy dosud neznámé severní brány středověkého městského opevnění, pozůstatky kašny, zvířecí obětina, vzácný trám či keramika z konce 13. století. To vše a řadu dalších nálezů přinesl tříletý archeologický průzkum v centru Jablonného v Podještědí, který se v letech 2017 až 2019 uskutečnil v souvislosti s rekonstrukcí průtahu silnice II/270. Bezmála pět a půl milionu korun poskytl na průzkum Liberecký kraj.

Jednalo se o dosud největší archeologický výzkum tohoto unikátního středověkého sídla, které patří k nejcennějším archeologickým a stavebním památkám osídlení ze 13. století v Libereckém kraji. Ukázky nalezených artefaktů by se mohly objevit v expozici, plánované v bývalém kostele Narození Panny Marie nedaleko náměstí v Jablonném.

„Díky této významné akci jsme se o pestré historii zdejšího regionu dozvěděli leccos nového. Z mnoha objevů archeologů budou těžit ještě další generace badatelů a jsem rád, že Liberecký kraj k tomu mohl přispět,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Již v minulosti jsme věnovali peníze například na archeologické výzkumy v Přepeřích či Sklenařicích. Budu rád, když se s výsledky průzkumu v Jablonném v budoucnu seznámí i jeho obyvatelé a návštěvníci.“

Archeologický výzkum v Jablonném vedl Petr Brestovanský, vedoucí archeologického oddělení Severočeského muzea v Liberci. Týmu odborných pracovníků se podařilo poprvé objevit a zdokumentovat stav nejstaršího osídlení Jablonného v Podještědí v podobě polozemnic z doby před polovinou 13. století. Tehdy ještě neexistovaly náměstí a ulice a město tvořila dřevěná jednoprostorová obydlí.

V sídelních jámách na křižovatce ulic Lidická a Cvikovská se našlo množství keramiky a uhlíků. Na náměstí Míru byl nalezen historický kamenný trativod. Archeologové objevili také základy severní brány hradeb v ulici Zdislavy z Lemberka a lokalizovali jižní bránu do ulice Lidická.

„Všechny tyto nálezy jsou jedinečnou památkou na mimořádně bohatou historii města Jablonné a ukázaly na současný torzální stav nejstarších památek a nutnost jejich záchrany při další stavební obnově a rozvoji města. Jako zcela zásadní se projevila potřeba prezentace této nejstarší epochy dějin města a tím i nejstarších středověkých dějin Libereckého kraje,“ uvedl Petr Brestovanský

Průzkum završilo vyúčtování krajské dotace ve výši 5,4 milionu korun loni v prosinci. Její výše, přestože oproti původním předpokladům trvaly práce na stavbě déle, nebyla překročena. Peníze posloužily zejména na záchranu a dokumentaci objektů v terénu; to jest na práci specialistů, preparátorů, geodetů, geologů, dále na laboratorní konzervaci a ošetření nálezů a v neposlední řadě na základní digitalizaci dat.

„V Jablonném v Podještědí jsme předpokládali významné nálezy, proto jsme uvolnili na archeologický výzkum poměrně mimořádnou částku. Tyto předpoklady se také potvrdily. Současně byl výzkum dokumentován tak, aby bylo možné Jablonné prezentovat pomocí 3D technologie. Pokud k tomu město přistoupí, návštěvník se pomocí speciálních brýlí vydá na procházku středověkým městem. Bude to mimořádný zážitek,“ prohlásila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Rekonstrukce průtahu přinesla v Jablonném jistá dopravní omezení; práce trvaly déle kvůli výměně plynovodu, který se přitom podle projektantů a vlastníků  těchto inženýrských sítí rekonstruovat neměl. „Chtěl bych poděkovat řidičům za trpělivost. Stavba se sice protáhla, ale průzkum archeologů doplnil další zajímavé střípky do mozaiky dějin našeho města,“ sdělil starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login