Detail aktuality

Audit prověřil zakázky v Krajské správě silnic Libereckého kraje 

20.03.2024 11:50

Celkem 2.418 veřejných zakázek předložila Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) k posouzení auditní společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. za roky 2020 až 2023. Ta postupně vybrala 74 zakázek, ze kterých důkladně prověřila 13 z nich jako reprezentativní vzorek a zjistila jedno závažné až kritické pochybení u zakázky na inženýrské a konzultační činnosti. V dalších zakázkách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a v závěrečném shrnutí auditní společnost konstatovala, že administrace veřejných zakázek je KSS LK prováděna s potřebnou péčí a profesionalitou.

Jednalo se o zakázku z roku 2021 na inženýrské a konzultační činnosti (dodavatel Inženýrská akademie České republiky, z.s.) se smluvní cenou zakázky 1,9 milionu korun bez DPH. K tomuto postupu bylo přikročeno z důvodu připomínek uchazečů o veřejné zakázky ke zvolenému projektovému řešení oprav mostů a opěrných zdí. Jednalo se o maximální limit za poskytnuté služby, cena za posudky jednotlivých projektů se pohybovala v rozmezí 14.700 korun až 119.000 korun bez DPH za posudek akce v předpokládané hodnotě 230 milionů korun. Celkem bylo z limitu vyčerpáno 475.167 korun za posouzení devíti projektů.

„Audit nám dal dobrou zpětnou vazbu o zadávání veřejných zakázkách v organizaci KSS LK. Díky tomu může její vedení přijmout nápravná opatření tak, aby do budoucna průběh výběrových řízení splňoval veškeré administrativní náležitosti a byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy. „Je potřeba zdůraznit, že administraci veřejných zakázek obecně provádí vedoucí pracovníci společnosti s potřebnou péčí i profesionalitou, mají dlouhodobě příslušné dokumenty zveřejněné na profilu zadavatele, management KSS LK se dostatečně zabývá zjišťováním a stanovováním předpokládaných hodnot veřejných zakázek a této problematice věnuje dostatečně potřebnou pozornost se zlepšující se tendencí. Dílčí a ojedinělá pochybení jsme s panem ředitelem Janem Růžičkou probrali, a ten přijal na základě zjištění auditu nápravná opatření.“

Konkrétní přehled projektů, u kterých bylo provedeno expertní posouzení v rámci zakázky na inženýrské a konzultační činnosti:

  • Most ev.  č. 27915-3 přes Jizeru – Přepeře
  • Most ev. č. 26834-6 Brniště
  • Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou
  • Most ev. č. 289-002 přes řeku Jizeru v Semilech
  • Most ev. č. 268-024 Zákupy
  • Most ev. č. 262-013 Horní Police
  • II/292 Benešov u Semil (úsek 2 a 3.1), rekonstrukce silnice
  • PD III/28624 Mrklov, rekonstrukce silnice
  • svijanské mosty

„U těchto projektů expertní posouzení neodhalilo žádné závažné nedostatky zpracované projektové dokumentace. Naopak, u rekonstrukce silnice II/292 Benešov u Semil jsme dosáhli významné úspory zhruba 20 milionů korun na základě optimalizace technologie zakládání zdí, Na základě dohody v radě kraje chceme podobnou rámcovou smlouvu využívat i v příštích letech,“ dodal hejtman Martin Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login