Detail aktuality

Českolipská nemocnice dokončila zateplování budov

10.09.2014 15:40

Zásadní proměna vzhledu českolipské nemocnice k lepšímu je vidět i ze vzdálených míst České Lípy. Nemocnice na ni čekala řadu let. Před několika dny ji zdárně dokončila. 

Realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“ umožnila investice téměř 73 miliónů korun od Libereckého kraje a dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 33 mil. Kč. 

Náročná a déle připravovaná rekonstrukce zchátralých budov probíhala jeden rok. Za plného provozu nemocnice! Bez narušení léčby pacientů, plánovaných operací či zmenšené kapacity lůžek. Stavební firma dodržela příslib, že se pokusí zkrátit dobu rekonstrukce z 18 měsíců na 12 měsíců. Kromě snahy a organizačních opatření dodavatele napomohla zkrácení i velmi mírná zima.
Jediným omezením byla v některých etapách zvýšená hlučnost a nepravidelně i horší průjezdnost komunikací. Více než stomiliónová rekonstrukce se zateplením tří hlavních budov nemocnice se uskutečnila na základě výběrového řízení, ve kterém zvítězila českolipská firma CL-EVANS, a .s.. Slavnostní zakončení této velké investiční akce se uskutečnilo 10. září 2014 za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, statutární náměstkyně Zuzany Kocumové a mnoha dalších osobností.
Práce na rekonstrukci budovy monobloku budovy nemocnice, polikliniky a dětského pavilonu začaly stavbou lešení koncem července 2013. Rekonstrukce českolipské NsP znamenala především výměnu oken, rekonstrukci a zateplení střech, důkladnou obnovu balkonů v lůžkové části, zateplení obvodového pláště a novou fasádu u každé z budov. Modernizovány byly rovněž vchody do dětské nemocnice a do polikliniky.
Zaměstnanci i pacienti se shodují, že zateplení ocení především v zimě a v chladnějších měsících roku. V případě dětského pavilonu, kde řemeslníci stihli dokončit opravy a zateplení už na přelomu roku 2013/2014, byly dopady tepelných izolací již zcela zřejmé.
 
Základní údaje ke stavbě a jejímu průběhu:
Zahájení stavby:   7.  8. 2013
Plánované dokončení dle smlouvy o dílo:   27.12. 2014
Skutečné dokončení:   20. 8. 2014               - stavební firma dodržela příslib, že se pokusí zkrátit dobu rekonstrukce z 18 měsíců na 12 měsíců. Kromě snahy a organizačních opatření dodavatele napomohla zkrácení i velmi mírná zima.
Cena stavby vysoutěžená:   148 404 888 Kč vč. DPH
 
Cena stavby po slevě dle dodatku č 1:   119 237 000 Kč vč. DPH
Cena stavby konečná:   125 800 634 Kč vč. DPH - cena vč. všech sedmi dodatků ke smlouvě o dílo 
(Upřesnění: Liberecký kraj poskytl na realizaci projektu celkem 72,74 mil. Kč. Schválená dotace od Státního fondu životního prostředí ČR nedosáhla původně plánovaných 42,67 mil. Kč, ale 33, 33 mil. Kč. Rozdíl bude hradit NsP).
 
Dodatky ke smlouvě o dílo č. 2 až 7 zahrnují zejména tyto změny:
- technické úpravy a rozsah oprav, které byly vyvolány skutečným stavem konstrukcí, zjištěným po zahájení rekonstrukce (havarijní stav severního štítu SO300, změna skladby střech),
- požadavky objednatele na zvýšení komfortu pacientů - dodatečná dodávka a montáž žaluzií,
- požadavky objednatele s ohledem na změny ve způsobu užívání některých prostor od doby zpracování zadávací dokumentace - vypuštění rolet v místnostech rentgenů,
- sanace balkonů namísto jejich bourání – z důvodu požadavku na omezení hluku při realizaci a zachování komfortu pro pacienty,
- změny vstupního zádveří, úpravy a parapetů a celá řada drobnějších změn dle požadavků objednatele,
- v dodatcích je zahrnuta i celá řada úspor, které zhotovitel z ceny odečetl.
 
Firma CL-EVANS v současné době zajišťuje pro Liberecký kraj další významnou akci v oblasti zdravotnictví – výstavbu lůžkového hospice. Před 3 měsíci dokončila výstavbu heliportu v areálu Krajské nemocnice Liberec.
 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. poskytuje lůžkovou i ambulantní péči v spádové oblasti se 110 tisíci obyvateli. Vlastníkem 100% akcií je Liberecký kraj.
Aktuálně provozuje 347 akutních lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče.
Zaměstnává 827 lidí.
 
Petr Pokorný, tiskový mluvčí
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
tel. 487 954 294, mobil: 739 500 436
E-mail: petr.pokorny@nemcl.cz , www. nemcl.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login