Deník hejtmana

Hejtman LK: V projektu IP1 - Služby sociální prevence selhal krajský úřad, politická odpovědnost je na bývalé Radě LK

18.12.2013 7:26

Situaci považuji za závažnou nejen z pohledu možných významných negativních dopadů výsledků kontroly na rozpočet Libereckého kraje, ale také z pohledu vzniku pochybení a selhání kontrolních mechanismů Krajského úřadu LK. Speciální pracovní tým bude hledat nejlepší možné řešení vzniklé situace, připraví stanovisko k uvedenému protokolu a navrhne další nutné kroky s cílem minimalizovat možné škody.
 V každém případě budu požadovat vyvození konkrétní osobní odpovědnosti osob, zaměstnanců krajského úřadu i politiků. Za standardní považuji také vymáhání vzniklé škody – padni komu padni - ať to budou bývalí členové Rady LK, úředníci či jiné osoby zúčastněné na projektu. V případě zjištění porušení povinností konkrétních osob nemohu vyloučit ani podání trestních oznámení v této kauze.
 Podle mého názoru je zřejmé, že selhaly kontrolní mechanismy Krajského úřadu LK, a to přesto, že šlo o významný projekt s celkovou výší dotace přes 210 milionů korun. Politická odpovědnost za toto selhání je jednoznačně na Radě Libereckého kraje z let 2008 – 2012, za projekt jako takový byl zodpovědný manažer projektového týmu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login