Den otevřených dveří sídla LK se vydařil

30. 5. 2013
Den otevřených sídla LK se vydařil

Včera jsem poprvé ve funkci hejtmana zažil Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje. Překvapilo
mě, kolik lidí se přišlo podívat na práci členů Rady LK, úředníků a chod samotného aparátu krajského úřadu. Byly jich stovky. Největším překvapením pro mě ale bylo, že první, kdo navštívil mou kancelář, byla má třídní učitelka z páté třídy v doprovodu dětí ZŠ 28. října z Turnova.  

Největší zájem byl v budově asi o jízdu páternosterem, který se v průběhu celého dne pod tíhou cestujících několikrát zastavil. K vidění byla ale také spousta jiných věcí, jak v budově, tak mimo ní.  

Byl to den plný zábavy, atrakcí a soutěží. Odměnou malým soutěžícím byly drobné sladkosti či drobné propagační předměty Libereckého kraje. Na parkovišti krajského úřadu byly k vidění služební vozidla integrovaného záchranného systému či Celní správy ČR. Pozvání přijal také Dům dětí a mládeže Větrník Liberec, který si pro děti připravil bohatý program, např. vystoupení mažoretek. Ke zpestření náplně dne
přispěl také Český červený kříž, Coopera v podání členů Vem Camará Capoeira a taneční skupina A-Styl Liberec nebo stánek BESIP LK. Mezi atrakcemi v přilehlém parku nechyběl skákací nafukovací hrad, atrakce shoď ho a moucha. Aplaus sklidilo vystoupení psovodů z Celní správy z Heřmanic, kteří předvedli výcvik služebních psů, vyhledávání drog, zbraní a pašovaných zvířat.

Již při vstupu návštěvníci ocenili vystoupení sportovního družstva Sport Aerobic Liberec. Novinkou byl letos skautská hra, která formou stanovišť se zábavnými úkoly v každém patře budovy prováděla návštěvníky činností krajského úřadu.
 

V multimediálním sále probíhaly módní přehlídky Střední průmyslové školy textilní Liberec včetně celodenního workshopu, kde si mohly děti samy vyrobit drobný upomínkový předmět, dále prezentace měřícího systému PASCO společně s interaktivními tabulemi a sérií fyzikálních pokusů od společnosti ART Vision spol. s r.o..

Skvělé byly koncerty tří orchestrů ZUŠ Liberec, které zahrály jak melodie z oblíbených filmů, tak známá díla klasiků. 

Velký zájem také vzbudila novinka v programu – skautská hra, která zabavila stovky dětí při plnění úkolu v každém patře budovy kraje.

Zpřístupněna byla i vyhlídka ze 17. patra budovy, která skýtá nádherný pohled na široké okolí.

Rád bych poděkoval všem účinkujícím a organizátorům za přípravu a realizaci celé akce. Nevím jen, komu bych měl poděkovat za krásné počasí, které doprovázelo celý včerejší den.

zpět na seznam

Zpracovávám...