Prohlídka domova mládeže v Zeyerově ulici a ve Vesci

6. 5. 2014

Prohlídka domova mládeže v Zeyerově ulici a prostor kolejí ve Vesci pro mě byla užitečná. Na setkání s ubytovanými studenty a zaměstnanci internátu zaznělo hodně zajímavých informací, argumentů a názorů.
Pro mě osobně byl nejzásadnější příslib paní primátorky Martiny Rosenbergové o ochotě Statutárního města Liberec jednat o převodu areálu na Liberecký kraj za příznivých podmínek. 
Snad se městu podaří v krátké době vyřešit problém se zástavou majetku, která nejenom jeho převod, ale také využití dotace třeba na výměnu oken, zatím znemožňuje. Tento postoj města vnáší do situace nový faktor, který bude potřeba vyhodnotit. Za ideální považuji zapojit do tvorby variant řešení internátů v Liberci ředitele, kteří ubytovací kapacity spravují.

Vzhledem k nové situaci bude potřeba původní návrh přehodnotit a pro dobře připravené rozhodnutí nechat dostatek času.

http://www.denik.cz/liberecky-kraj/zatim-nekoncite-znelo-v-internate-v-zeyerove-ulici-20140502-e906.html

 

zpět na seznam

Zpracovávám...