Ztráta prestiže českolipské zdravotnické školy nehrozí

6. 1. 2020

Setkal jsem se s rodiči a žáky odloučeného českolipského pracoviště SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci. Důvodem bylo rozptýlení jejich obav ze zamýšleného stěhování školy ze stávajících prostor do náhradních v SOŠ a SOU v českolipské ulici 28. října. Zdůraznil jsem a také si za tím stojím, že naší hlavní prioritou je plné zachování dosavadní kvality výuky, se stejnými učiteli a stejným školním vzdělávacím programem. Rodiče žáků, kteří mají obavy z odchodu učitelů a zhoršení podmínek pro studium jejich dětí, se o ztrátu prestiže školy rozhodně nemusí obávat.

zpět na seznam

Zpracovávám...