Detail aktuality

Do nových domovů v Jestřebí se stěhují klienti. Náročná transformace zdejšího ústavu končí

17.12.2021 15:21

Domov Sluneční dvůr v Jestřebí je druhým krajským zařízením v Libereckém kraji, ve kterém došlo k úplnému dokončení procesu transformace. Začala v roce 2007 a na konci roku 2021 se ji povedlo dovést do zdárného cíle. Nyní domov čeká už jen na nastěhování svých nových obyvatel.

„Dokončení domova v Jestřebí je jedním z vrcholů transformace, která byla náročným procesem z hlediska časového i finančního. Z jednoho ústavního zařízení vznikly čtyři nové, skutečné domovy pro hendikepované osoby. Z tohoto mám radost a v transformaci dalších zařízení pokračujeme. V nejbližších době začne stavba dalších domovů, APOSS v Nové Vsi a v TEREZA v Semilech,“ říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Nové zařízení poskytuje sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

„Služba byla před transformací poskytována v Jestřebí u České Lípy, v areálu, kde žila většina klientů v klasickém ústavu. Smyslem transformace je odstranit dojem nemocničního prostředí či vězení a proměnit ústavy v zařízení, která více podporují klienty. Nově žijí ve více domáckém prostředí, s podporou odborného personálu, v přirozeném sociálním prostředí a jsou zapojováni do běžného způsobu života většinové populace i místní komunity,“ vysvětluje Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro sociální věci.

V nových domovech uživatelé žijí ve skupinových domácnostech po 6 osobách, každý má vlastní pokoj. Obyvatelé domova mají k dispozici společný obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí a prádelnu. V rámci nové koncepce služeb jsou klienti podporováni k větší samostatnosti a jsou zapojováni do běžných aktivit každodenního života, jako je vaření, praní, nákupy a další. 

V Jestřebí nyní stojí nový jednopodlažní objekt, se třemi vzájemně propojenými domovy. Každý z těchto domovů je samostatnou domácností pro 6 klientů Domova Sluneční dvůr. Původní tři domky v areálu byly naopak zbourány. Rekonstrukcí prošla pouze dvoupatrová budova, která poskytne zázemí pro vedení domova a prostory pro provozování centra denních aktivit pro klienty Domova Sluneční dvůr. K těmto dvěma hlavním objektům byly v rámci stavby vybudovány potřebné přípojky elektřiny, vody a kanalizace apod.

Projekt Domov Sluneční dvůr v Jestřebí patří k významným investicím kraje, již se povedlo poměrně rychle uskutečnit, a to i přes potíže s podložím, které komplikovalo založení stavby. I proto považuji za úspěch, že se demolice i stavba provedly vcelku rychle. Stavba začala v květnu 2020 a skončila v říjnu 2021,“ poznamenal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Celkové náklady na výstavbu nových domovů a rekonstrukci objektu pro denní centrum a vedení domova v Jestřebí činí 74.273.790,93 korun.

„Pro financování projektu byla využita evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a dotace ze státního rozpočtu, což pokrylo 90% celkových nákladů (57.989.983,86 Kč). Zbývající část nákladů financoval Liberecký kraj ze svého rozpočtu,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.   

Historie transformace v zařízení Domov Sluneční dvůr

Proces přípravy transformace zařízení Domov Sluneční dvůr začal v roce 2007, kdy byla organizace zapojena do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřeného na podporu transformačních procesů v zařízeních ústavního typu. V rámci přípravy projektu byly vybrány nové lokality pro poskytování služeb, a to v České Lípě, Jestřebí, Sosnové u České Lípy a v Zahrádkách u České Lípy. Liberecký kraj podal k posouzení 4 projektové žádosti o finanční podporu pro Domov Sluneční dvůr a ve všech případech dotaci získal. Realizace projektu ale zastavila odmítavost lidí v místech vybraných pro výstavu nových domovů, kde se nakonec nestavělo kvůli přetrvávajícím předsudkům a nevoli společnosti vůči klientkám zařízení. V následujících letech se hledaly nové lokality pro výstavbu objektů pro novou transformovanou službu. Po zajištění finálních lokalit v České Lípě, Jestřebí a Sosnové byly zahájeny projekční práce a příprava podkladů pro podání nové projektové žádosti o finanční podporu do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – výzvy č. 77 Transformace sociálních služeb. Žádost byla úspěšně zhodnocena a podpořena a bylo možné zahájit reálný proces transformace zařízení.

Časová osa

2019                Otevření domu pro 7 uživatelek v Partyzánské ulici v České Lípě.

2020                Dokončení výstavby v Sosnové a otevření domu pro 12 osob se střední a vysokou mírou podpory - uživatelé s mentálním či kombinovaným postižením.

2020                Dokončení výstavby na Ladech v České Lípě a otevření domu pro 6 osob se střední mírou podpory - uživatelé s mentálním či kombinovaným postižením.

2021                Dokončení výstavby a rekonstrukce v Jestřebí. Výstavba objektu pro 18 osob s vysokou mírou podpory, rekonstrukce objektu pro management a centrum denních aktivit s kapacitou 20 osob.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login